Παρασκευή 31 Μαΐου 2024 | 0:29

Η Θεία Κοινωνία και οι πανδημίες

Αντώνιος Μητροπολίτης Γλυφάδας
Αντώνιος Μητροπολίτης Γλυφάδαςhttp://www.orthodoxia.info
Κείμενα από την συντακτική ομάδα του orthodoxia.info.

Του ιδίου συγγραφέα:

Κάθε φορά πού συμβαίνει μία πανδημία τά τελευταῖα χρόνια, ὅπως ἡ γρίππη τῶν πτηνῶν, μετά τῶν χοίρων, ὕστερα ὁ SARS, ὁ MARS κ.λπ., ἀρχίζουν διάφοροι νά διαδίδουν ἀνευθυνουπεύθυνα, ὅτι δῆθεν μεταδίδεται ἡ ἀρρώστια μέ τήν Θεία Κοινωνία.

Τούς τελευταίους μῆνες ζοῦμε ὑπό τό κράτος τοῦ φόβου τῆς πανδημίας τοῦ νέου κορωνοϊοῦ Covid-19 ἤ SARS 2. Ἀπό τήν ἔναρξή της ἄρχισαν μερικοί νά ψιθυρίζουν, ὅτι ἡ ἀσθένεια μεταδίδεται μέ τό σάλιο. Καί δέν ἔχουν ἄδικο. Πράγματι μεταδίδεται μέ τό σάλιο. Ὅμως, ἄλλο ἤθελαν νά ποῦν καί δέν τολμοῦσαν. Ἀλλά προχθές οἱ μάσκες ἔπεσαν. Τά προσωπεῖα βγῆκαν. Καί ἀπεκάλυψαν τί πράγματι ἤθελαν νά ποῦν. Ἀπεκάλυψαν γιατί ἔκλεισαν τίς Ἐκκλησίες ἐντελῶς ἄδικα καί παράλογα, ἐφαρμόζοντας δύο μέτρα καί δύο σταθμά, ἐν σχέσει μέ τά καταστήματα ἑστιάσεως. Ἀπεκάλυψε ὁ σύμβουλος ὑγείας, ὅτι ὁ φόβος τους εἶναι μήπως μεταδίδεται ἡ νόσος μέ τήν Θεία Κοινωνία.

Ὁ παράτολμος αὐτός λόγος προξένησε μεγάλη πικρία σέ ὅλους τούς συνειδητούς Ὀρθοδόξους Χριστιανούς. Καί εἶναι φυσικό. Διότι ἐπεμβαίνουν πλέον ἀπροκάλυπτα σέ θέματα πίστεως.

Ἡ Θεία Κοινωνία εἶναι ἡ οὐσία τῆς ἰδίας τῆς Ἐκκλησίας. Ἡ Θεία Κοινωνία γιά τούς πιστούς εἶναι ἡ Κοινωνία μέ τόν Θεό. Ἐκεῖνο πού μεταδίδεται στήν Θεία Κοινωνία δέν εἶναι ψωμί καί κρασί. Τό ψωμί καί τό κρασί κατά τήν διάρκεια τῆς Θείας Λειτουργίας μεταβάλλονται μυστηριακά στό Σῶμα καί τό Αἷμα τοῦ Σταυρωθέντος, Ἀναστάντος καί Ἀναληφθέντος Ἰησοῦ Χριστοῦ, ὁ Ὁποῖος εἶπε ξεκάθαρα: “Ὁ τρώγων μου τήν σάρκα καί πίνων μου τό αἷμα ἔχει ζωήν αἰώνιον” (Ἰω. 6, 54).

Θά ἐρωτήσῃ κάποιος: “Μά ἐγώ δέν βλέπω κρέας καί αἷμα, ἀλλά ψωμί καί κρασί”. Αὐτό εἶναι ἀλήθεια. Ἀλλά γίνεται ἔτσι ἀπό τήν εὐσπλαχνία τοῦ Θεοῦ, διότι ποιός θά μποροῦσε νά μεταλάβη ζωντανό κρέας καί αἷμα καί νά μή συχαθῆ. Κανένας! Γι̉ αὐτό, ἐνῶ ἐξακολουθοῦμε νά βλέπουμε ψωμί καί κρασί, αὐτά τήν ὥρα τοῦ καθαγιασμοῦ ἔχουν μεταβληθῆ σέ Σῶμα καί Αἷμα Χριστοῦ.

Αὐτή εἶναι ἡ πίστις τῶν Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν. Καί μέ αὐτήν τήν πίστη μεταλαμβάνουν τόν Χριστό. Καί δέν κολλᾶνε καμμία ἀρρώστια ἀπό τήν Θεία Κοινωνία. Ὅταν κάποιος ἐνώνεται μέ τόν Θεό εἶναι δυνατόν νά πάθη ὁποιαδήποτε ἀρρώστια μέσα ἀπό αὐτήν τήν ἕνωση; Φυσικά ΟΧΙ! Τό ἐντελῶς ἀντίθετο συμβαίνει. Ὑγεία καί ζωή ἀποκτᾶ ὁ πιστός ἀπό τήν Θεία Κοινωνία. Καί αὐτό ἀποδεικνύεται περίτρανα καί ἀπό τό γεγονός, ὅτι οἱ ἱερεῖς πού ὑπηρέτησαν καί ὑπηρετοῦν στά λεπροκομεῖα καί στά νοσοκομεῖα ἐπί δεκαετίες δέν ἔχουν καμμία μεταδοτική ἀσθένεια.

Γι̉ αὐτό καί οἱ πιστοί, ἐδῶ καί 2000 χρόνια, δέν φοβοῦνται μήπως ἀρρωστήσουν ἀπό τήν Θεία Κοινωνία. Καί δέν εἶναι δυνατόν νά ἐμποδίζωνται στήν ἄσκηση τῶν συνταγματικά κατοχυρωμένων θρησκευτικῶν τους δικαιωμάτων, ὅπως πρόσφατα ἀπεφάνθη καί τό Ἀνώτατο Ὁμοσπονδιακό Δικαστήριο τῆς Γερμανίας.

Βεβαίως, ὑπάρχουν καί αὐτοί πού δέν ἀποδέχονται τήν διαχρονική πίστη τῆς Ἐκκλησίας. Εἶναι δικαίωμά τους. Καί νά μή κοινωνήσουν ΠΟΤΕ. Δέν καλεῖ κανένα μέ τήν βία ὁ Χριστός κοντά Του. Ὅμως, ἄς παύσουν νά ὑβρίζουν τούς πιστούς. Καί ἄς γνωρίζουν, ὅτι δέν ὑπάρχει καμμία ἐπιστημονική ἔρευνα πού νά ἀποδεικνύη, ὅτι μεταδίδονται ἀρρώστιες μέσῳ τῆς Θείας Κοινωνίας.

ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ ΣΤΟ GOOGLE NEWS ΓΙΑ ΣΥΝΕΧΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

ΣΑΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ