Με επιστολή στα μέλη της Ιεραρχίας του Θρόνου της Αλεξάνδρειας ανακοίνωσε ο Πατριάρχης Θεόδωρος ότι προέβη στην αναγνώριση της Ορθόδοξης Εκκλησίας της Ουκρανίας. Το γράμμα εστάλη σήμερα από την Αλεξάνδρεια σε όλους τους επαρχιούχους Μητροπολίτες και Επισκόπους. 

Ο Πατριάρχης Θεόδωρος σημειώνει ότι «κατόπιν όσων διεξοδικώς συνεζητήσαμε και κατ’ ιδίνα μεθ’ όλων υμών, και μετά από ώριμον σκέψιν και πολλήν προσευχήν […] ήχθημεν εις την απόφασιν όπως, προβώμεν εις την αναγνώρισιν της Αυτοκεφαλίας της Ορθοδόξου Εκκλησίας της Ουκρανίας».

Ετικέτες: