Πραγματοποιήθηκε καί ἐφέτος, γιά πέμπτη χρονιά, τό ἀπόγευμα τῆς 29ης Ἰουνίου 2017 Ἐκδήλωση στήν Πλατεῖα Ναυτοσύνης τῶν Οἰνουσσῶν, γιά τόν Ἀπόστολο Παῦλο.

Εἰς τήν ἀρχήν, ἐτελέσθη Μέγας Ἀρχιερατικός Ἑσπερινός, χοροστατοῦντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Χίου, Ψαρῶν καί Οἰνουσσῶν κ. Μάρκου. Ἔψαλε ἡ Χορωδία Ἱεροψαλτῶν Χίου “Ρωμανός ὁ Μελῳδός” ὑπό τήν Διεύθυνσιν τοῦ κ. Δημ. Ζαννίκου, Ἄρχοντος Μαϊστωρος τῆς Μ.Χ.Ε., καί μέ τήν συμμετοχήν τῶν Μαθητῶν τῆς Σχολῆς τῆς Έκκλησιαστικῆς Βυζαντινῆς Μουσικῆς τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως ὑπό τήν Διεύθυνσιν τοῦ κ. Σταύρου Στείρου, Πρωτοψάλτου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Μάρκου Βροντάδου.

Ἀκολούθησε, κατόπιν, Ὁμιλία ἀπό τόν Καθηγητήν κ. Θωμᾶν Ἰωαννίδην, Πρόεδρον τοῦ Τμήματος Θεολογίας τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν, μέ θέμα: “Ὁ Ἀπόστολος Παῦλος καί ὁ εὐρωπαϊκός πολιτισμός”.

Ἐν συνεχείᾳ, ἐγένετο ἡ Βράβευση τῶν Μαθητῶν καί τῶν Μαθ ητριῶν τοῦ φιλολογικοῦ καί καλλιτεχνικοῦ διαγωνισμοῦ γιά τόν Ἀπόστολο Παῦλο μέ θέμα αὐτή τή φορά: «τά τέκνα ὑπακούετε τοῖς γονεῦσι κατά πάντα τοῦτο γάρ ἐστιν εὐάρεστον τῷ Κυρίῳ” (μετάφραση: Τά τέκνα νά ὑπακοῦτε εἰς τούς γονεῖς καθ’ὅλα, διότι τοῦτο εἶναι ἀρεστόν εἰς τόν Κύριον) (Κολ. γ’, 20).

Εἰς τόν διαγωνισμόν συμμετεῖχαν συνολικά ἑβδομήντα (70) μαθήτριες καί μαθητές τῶν Α΄, Β΄, Γ΄ Γυμνασίου, Α΄ καί Β΄ Λυκείου Τάξεων τῶν Σχολείων τῆς ΔΔΕ Χίου, πού πραγματεύτηκαν τό θέμα μέ τή μορφή δοκιμίου, ποιήματος ἤ ζωγραφικῆς.

Στίς 22/5/2017, συνῆλθαν στά Γραφεῖα τῆς ΔΔΕ Χίου τά Μέλη τῆς κριτικῆς ἐπιτροπῆς τοῦ διαγωνισμοῦ καί, ἀφοῦ πρῶτα ἀξιολόγησαν τίς ὄντως ἀξιόλογες δουλειές τῶν συμμετεχόντων μαθητῶν – τριῶν, ἐξέδωσαν τά κάτωθι ἀποτελέσματα:

Δοκίμιο

Α΄ Βραβεῖο:

Ζώρα Δέσποινα, Γυμνάσιον Βροντάδου, Γ΄ Τάξη.

Μπουλᾶ Μαρία-‘Αθηνᾶ, ΓΕΛ Βροντάδου, Β’ Τάξη.

Β΄ Βραβεῖο:

Ἀπέσσου Στελλίνα, Γυμνάσιο Βροντάδου, Β΄ Τάξη.

Ἔπαινος:

Πουπάλου Θέκλα, 2ον ΓΕΛ Χίου, Α’ Τάξη.

Ποίημα

Α΄ Βραβεῖο:

Μπότσας Νικόλαος-Ἐμμανουήλ, 1ον ΕΠΑΛ Βροντάδου, Α΄ Τάξη.

Β΄ Βραβεῖο:

Κλούβα Νικολέτα, 1ον ΓΕΛ Χίου, Β’ Τάξη.

Ἐπαινος:

Μπουλᾶ Χριστίνα, 1ον ΕΠΑΛ Καρδαμύλων, Β΄Τάξη.

Χωριανόπουλος Γεώργιος, 1ον ΕΠΑΛ Καρδαμύλων, Β’ Τάξη.

Τσαλίκης Ἰσίδωρος, 1ον ΕΠΑΛ Καρδαμύλων, Β΄Τάξη.

Πλάτων Μάριος-Ἄγγελος, 1ον ΕΠΑΛ Καρδαμύλων, Β’ Τάξη.

Κοντός Κωνσταντῖνος, ΓΕΛ Καρδαμύλων, Β΄ Τάξη.

Ζωγραφική

Α΄ Βραβεῖο:

Καλούπη Νικολέττα, Γυμνάσιο Βολισσοῦ, Β΄ Τάξη.

Λιάκου Κέλυ, ΓΕΛ Βροντάδου, Β’ Τάξη.

Β΄ Βραβείο:

Λέτσα Μαριάτζελα, 1ον ΓΕΛ Χίου, Β΄ Τάξη.

Καραλίου Αἰκατερίνη, 1ον ΓΕΛ Χίου, Β΄ Τάξη.

Ἐπαινος:

Σερέπα Ἰωάννα, ΓΕΛ Καλλιμασιᾶς, Β΄ Τάξη.

Τσιριώτη Εὐαγγελία, Γυμνάσιο Καρδαμύλων, Γ΄ Τάξη.

Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Χίου κ. Μᾶρκος ἐβράβευσε τούς Μαθητές καί τίς Μαθήτριες πού διακρίθηκαν στόν Διαγωνισμό καί ἐπέδωσε ἀναμνηστικά Διπλώματα σέ ὅλα τά παιδιά, πού συμμετεῖχαν σ’αὐτόν. Εἰς τήν Αἴθουσαν “Μαρίας Π. Λαιμοῦ” πραγματοποιήθηκε Ἔκθεση τῶν ἔργων τῶν Μαθητῶν.

Τά Μέλη τῆς ἐπιτροπής γιά τά δοκίμια καί τά ποιήματα ὴταν:

Βλυσίδου Εὐτυχία, ΠΕ02 Διευθύντρια ΔΔΕ Χίου.

Καλαϊτζῆ Μαριάνθη, ΠΕ02 ἐκπαιδευτικός τοῦ Γυμνασίου Οἰνουσσῶν.

Καρατζάς Κωνσταντῖνος, ΠΕ01 ἐκπαιδευτικός τοῦ 1ου ΕΠΑΛ Χίου.

Γιά τά ἔργα ζωγραφικῆς ὴταν:

Αὐγουστίδης Ἑρμῆς – Ἀνάργυρος, ΠΕ08 ἐκπαιδευτικός τοῦ 2ου Γυμνασίου Χίου

Καλαϊτζῆ Μαριάνθη, ΠΕ02 ἐκπαιδευτικός τοῦ Γυμνασίου Οἰνουσσῶν.

Καρατζᾶς Κωνσταντῖνος, ΠΕ01 ἐκπαιδευτικός τοῦ 1ου ΕΠΑΛ Βροντάδου.

Ἡ ὅλη Ἐκδήλωση ἔληξε μέ τήν μουσική πλαισίωση ἀπό τήν Χορῳδία Οἰνουσσῶν, ἡ ὁποία ὑπό τήν Διεύθυνση καί Διδασκαλία τοῦ κ. Γεωργίου Παυλάκου ἀπέδωσε τό “Ἄξιόν ἐστί” τοῦ Ὀδ. Ἐλύτη σέ μουσική Μίκη Θεοδωράκη καί τό “Μεγαλυνάρι” τοῦ Νικ. Βρεττάκου σέ μουσική Τερψ. Παπαστεφάνου.

Κείμενα από το γραφείο Τύπου της Ιεράς Μητροπόλεως Χίου. Τα κείμενα αυτά δημοσιεύονται χωρίς καμία παρέμβαση από την συντακτική ομάδα του orthodoxia.info

Ετικέτες: