Τήν Κυριακήν, 5ην / 18ην Μαρτίου 2018, Δ΄ Κυριακήν τῶν Νηστειῶν, τήν μετά τήν Κυριακήν τῆς Σταυροπροσκυνήσεως, ἑωρτάσθη ἡ ἑορτή τῆς προσκυνήσεως τοῦ Τιμίου Σταυροῦ διά τήν ἐνίσχυσιν ἡμῶν εἰς τόν ἀγῶνα τῆς νηστείας εἰς τήν ἐν τῇ Δυτικῇ Ἱερουσαλήμ πλησίον τοῦ Ἑβραϊκοῦ Κοινοβουλίου Ἱεράν Μονήν τοῦ Τιμίου Σταυροῦ, ἐν ᾗ καί ἐφυτεύθη τό τρισύνθετον ξύλον, ἐξ οὗ κατεσκευάσθη ὁ σταυρός τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ.

Εἰς τήν Ἱεράν Μονήν ταύτην ἐτελέσθη θεία Λειτουργία τήν πρωΐαν τῆς ἑορτῆς, προεξάρχοντος τοῦ Γραμματέως τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου Σεβασμιωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Λύδδης κ. Δημητρίου, συλλειτουργούντων Αὐτῷ Ἁγιοταφιτῶν Ἱερομονάχων καί διακόνων, ὡς τῶν Ἀρχιμανδριτῶν Καλλίστου καί Δημητρίου καί τοῦ Ἀρχιδιακόνου Μάρκου, ψαλλόντων μοναζουσῶν τοῦ Πατριαρχείου καί συμμετεχόντων τῶν μαθητῶν τῆς Πατριαρχικῆς Σχολῆς Σιών καί μελῶν τοῦ Ἑλληνικοῦ Γενικοῦ Προξενείου καί τῆς Ἑλληνικῆς Παροικίας τῆς Δυτικῆς Ἱερουσαλήμ καί προσκυνητῶν.

Μετά τήν θείαν Λειτουργίαν ἐτελέσθη ἡ Ἀκολουθία τῆς Σταυροπροσκυνήσεως, μετά δέ ταύτην ὁ καθηγούμενος Ἀρχιμανδρίτης π. Κλαύδιος ἐδεξιώθη τήν Ἀρχιερατικήν συνοδείαν καί τό ἐκκλησίασμα εἰς τό ἡγουμενεῖον.

Κείμενα από το γραφείο Τύπου του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων. Τα κείμενα αυτά δημοσιεύονται χωρίς καμία παρέμβαση από την συντακτική ομάδα του orthodoxia.info