Μὲ λαμπρότητα ἐτελέσθη τὴν Κυριακὴ 31.12.2017 τό ἀπόγευμα, στὸν Νέο Ἱερὸ Ναὸ τοῦ Ἁγίου Ἀποστόλου Ἀνδρέου Πατρῶν, ὁ μέγας Ἑσπερινὸς τῆς Ἑορτῆς τῆς Περιτομῆς τοῦ Κυρίου καὶ τοῦ Μεγάλου Βασιλείου, χοροστατοῦντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πατρῶν κ.κ. Χρυσοστόμου καὶ συγχοροστατοῦντος τοῦ Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου Κερνίτσης κ. Χρυσάνθου, μὲ τὴν συμμετοχὴ τῆς πλειονοψηφίας τῶν Ἱερέων τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως.

Ὁ Σεβασμιώτατος στὸ κήρυγμά του ἐξέφρασε τὴν χαρά του γιὰ τὴν πληθὺν τοῦ Λαοῦ ποὺ συμμετεῖχε στὴν Ἱερὰ Ἀκολουθία, ὡς καὶ γιὰ τὴν συμμετοχὴ τῶν περισσοτέρων Ἀρχόντων καὶ μετέφερε τὸ μήνυμα τῆς πίστεως στό Θεό, τῆς ἐλπίδος καί αἰσιοδοξίας, τῆς ἀγάπης καὶ τῆς ἑνότητος πρὸς γιὰ τὸ νέο ἔτος.

Ὁ Σεβασμιώτατος στὸ κήρυγμά του ἐτόνισε χαρακτηριστικά: «Πρέπει ὅλοι μας, ἀκόμη πιὸ πολύ, Ἐκκλησιαστικοὶ καὶ Πολιτικοὶ Ἄρχοντες, νὰ σκύψωμε μὲ αἴσθημα εὐθύνης, στὰ προβλήματα ποὺ ταλανίζουν τὴν κοινωνία, ἀντιμετωπίζοντάς τα μὲ πίστη στὸ Θεό, ποὺ εἶναι ἀπαραίτητη, μὲ ἐλπίδα καὶ αἰσιοδοξία ποὺ ἀπορρέουν ἀπὸ αὐτὴν τὴν πίστη καὶ μὲ ἀγάπη, ἀφοῦ ἡ ἀγάπη ὑπαγορεύει φρόνημα θυσιαστικὸ γιὰ τὴν βοήθεια τῶν συνανθρώπων μας. Εἶναι πολυτέλεια στὶς ἡμέρες μας νὰ πορευώμαστε, ὃ μὴ γένοιτο, χωρὶς ἑνότητα καὶ βεβαίως νὰ ἀκολουθοῦμε τακτικὲς ἀπομακρύνσεως ἀπό τόν Θεό, οἱ ὁποῖες δοκιμάστηκαν καὶ ἀπεδείχθησαν καταστροφικὲς γιὰ τὸν ἄνθρωπο, ἀφοῦ «δίχως Θεό, ὅλα ἐπιτρέπονται…»

Ἐν συνεχείᾳ, ὁ Σεβασμιώτατος εὐλόγησε τὴν Βασιλόπιτα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Πατρῶν καὶ ἐπὶ ὧρες ἐμοίρασε στὰ πλήθη τῶν εὐσεβῶν Χριστιανῶν τὸ κομμάτι τῆς Βασιλόπιτας, εὐχόμενος σὲ ὅλους ἔτη πάμπολλα, εὐλογημένα καὶ ἁγιασμένα.

Ἀνήμερα, τήν Πρωτοχρονιά, Δευτέρα 1.1.2018, ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Πατρῶν κ.κ. Χρυσόστομος, ἐτέλεσε τήν Θεία Λειτουργία τοῦ Μεγάλου Βασιλείου στόν Ἱερό Μητροπολιτικό Ναό Εὐαγγελιστρίας Πατρῶν μέ τήν συμμετοχή πλήθους Λαοῦ.

Ὁ Σεβασμιώτατος στό κήρυγμά του ἀνεφέρθη στό ἱερώτατο πρόσωπο τοῦ Ἱεράρχου τῆς Καισαρείας Οὐρανοφάντορος Βασιλείου, στούς ἀγῶνες του γιά τήν Ὀρθόδοξο πίστη, γιά τήν φύσιν τῶν ὂντων καί γιά τά ἀνθρώπινα ἢθη, τά ὁποῖα κατεκόσμησε μέ τήν θυσιαστική του ἀγάπη πρός τόν ἂνθρωπο. Ἐπίσης ἀνεφέρθη στόν ἐπηρεασμό τῆς κοινωνίας ἀπό τήν Δύση καί τόν ἐμπορικό καί καταναλωτικό «Ἃη Βασίλη», ὁ ὁποῖος οὐδεμίαν σχέσιν ἒχει μέ τόν Οὐρανοφάντορα, ἀσκητικό καί Μέγα Πατέρα καί διδάσκαλο τῆς Ἐκκλησίας Βασίλειο τόν Ἀρχιεπίσκοπο Καισαρείας τῆς Καππαδοκίας. «Πρέπει νά ἀποβάλλωμε, ἐτόνισε χαρακτηριστικά ὁ Σεβασμιώτατος, ὃ, τι εἶναι ξένο μέ τήν πίστη μας καί τήν παράδοσή μας».

Στό κέρασμα πού προσεφέρθη στό ἀρχονταρίκι ὁ Σεβασμιώτατος εὐλόγησε τήν Βασιλόπιτα τῆς Ἐνορίας.

Μετά τό πέρας τῆς Θείας Λειτουργίας ἐτελέσθη ἡ Δοξολογία ἐπί τῇ Εἰσόδῳ στόν νέο Ἐνιαυτό τῆς χρηστότητος τοῦ Κυρίου, μέ τήν συμμετοχή τῶν Ἀρχῶν καί Φορέων τῆς πόλεως καί τῆς περιοχῆς.

Ἐν συνεχείᾳ ὁ Σεβασμιώτατος μετέβη στό Δημαρχεῖο, ὅπου εὐλόγησε τήν Βασιλόπιτα καί εὐχήθηκε στόν Δήμαρχο κ. Κωνσταντῖνο Πελετίδη καί στούς Συνεργάτας του τά δέοντα, ὑγεία κατ’ ἄμφῳ καί κάθε εὐλογία παρά Κυρίου.

Ἐπίσης, ὁ Σεβασμιώτατος εὐλόγησε τήν Βασιλόπιτα στήν Περιφέρεια Δυτικῆς Ἑλλάδος, εὐχόθείς στόν Περιφερειάρχη κ. Ἀπόστολο Κατσιφάρα καί στούς συνεργάτας του, καλή καί εὐλογημένη κατά πάντα, χρονιά.

Ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Κερνίτσης κ. Χρύσανθος ἐτέλεσε τήν Θεία Λειτουργία καί ὡμίλησε στόν πανηγυρίζοντα μεγαλοπρεπή Ἱερό Ναό τοῦ Ἁγίου Βασιλείου Βραχναιΐκων Πατρῶν.

Κείμενα από το γραφείο Τύπου της Ιεράς Μητροπόλεως Πατρών. Τα κείμενα αυτά δημοσιεύονται χωρίς καμία παρέμβαση από την συντακτική ομάδα του orthodoxia.info