του Αρχιμανδρίτη Νικάνορα Καραγιάννη / Orthodoxia.info

Η Μεταμόρφωση του Χριστού δεν είναι ένα γεγονός λιγότερο θαυμαστό από την ενανθρώπιση, την Σταύρωση και την Ανάστασή Του.

Τα ιερά κείμενα μας λένε “καὶ μετεμορφώθη ἔμπροσθεν αὐτῶν, καὶ ἔλαμψεν τὸ πρόσωπον αὐτοῦ ὡς ὁ ἥλιος, τὰ δὲ ἱμάτια αὐτοῦ ἐγένετο λευκὰ ὡς τὸ φῶς.”

Θα ήταν ασέβεια να πιστέψουμε ότι στη Μεταμόρφωση ο Χριστός έκανε μία ταχυδακτυλουργική επίδειξη της θεότητας Του.

Δεν άλλαξε τίποτα από αυτό που ήταν. Άλλωστε η θεϊκή φύση του Χριστού είναι και παραμένει αναλλοίωτη, αμετάβλητη, άτρεπτη.

Εκείνο που συνέβη στο κορυφαίο γεγονός της μεταμόρφωσης ήταν ότι η ανθρώπινη φύση του Χριστού έγινε διαυγής, διαφανής και κρυστάλλινη….

Σαν μέσα από γυαλί φάνηκε το εκτυφλωτικό φως της Δόξας της θεότητας, μπροστά στους έκπληκτους και τρομαγμένους μαθητές Του.

Γιατί άραγε συνέβη αυτό; “ἵνα θεωρήσαντες τὰ θαυμάσιά σου, μὴ δειλιάσωσι τὰ παθήματά σου”. Αυτό είναι το κομβικό σημείο και το αναγωγικό, σε μας και στη ζωή μας σήμερα.

Καλούμαστε λοιπόν να εμπιστευθούμε την δόξα της αγάπης του Θεού, για να μην ολιγοπιστήσουμε κι εμείς στα πικρά αδιέξοδα της ζωής

Κείμενα από την συντακτική ομάδα του orthodoxia.info.

Ετικέτες: