Στην απαγόρευση της συμμετοχής των πιστών στο Μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας προχώρησε η Κυβέρνηση της Γερμανίας, που ενώ επιτρέπει την προσέλευση στη Θεία Λειτουργία, απαγορεύει την μετάδοση της Θείας Κοινωνίας με την λαβίδα.

Αυτό ανακοίνωσε με εγκύκλιο που εξέδωσε ο μητροπολίτης Γερμανίας Αυγουστίνος, που αναφέρει ότι “ένώ μπορούμε όλοι νά έκκλησιαζόμαστε, δέν μπορούμε όμως όλοι νά μεταλαμβάνουμε, παρά μόνον οί λειτουργοί ίερείς”, ενώ παράλληλα τονίζει ότι ” είναι τό πιό θλιβερό καί όδυνηρό μέτρο πού άναγκάστηκα ποτέ νά λάβω στήν σαραντάχρονη έκκλησιαστική διακονία μου ώς Μητροπολίτης Γερμανίας”.

Ετικέτες: