Η ΑΝΑΣΤΑΣΙΜΟΣ ΠΑΝΝΥΧΙΣ

Ὁλοκληρώθηκε πρόσφατα ἀπό τήν Σχολή Βυζαντινῆς Μουσικῆς τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος Δήμου Μεταμορφώσεως Ἀττικῆς ἡ ἔκδοση τοῦ μουσικοῦ πονήματος «Η ΑΝΑΣΤΑΣΙΜΟΣ ΠΑΝΝΥΧΙΣ» τοῦ Αἰδεσιμολογιωτάτου Πρωτοπρεσβυτέρου π. Σωτηρίου Ἀλεβιζάκη, Καθηγητοῦ Βυζαντινῆς Μουσικῆς τῆς ὡς ἄνω Σχολῆς.

Πρόκειται γιά χρηστικό μουσικό ἐγχειρίδιο, το οποίο περιέχει ὕμνους ἀφθάστου κάλλους καί θεολογικοῦ ὕψους. Ὁ π. Σωτήριος Ἀλεβιζάκης κατάφερε νά συγκεντρώσει σέ ἕνα καλαίσθητο τόμο τά παραδοσιακά μέλη στήν πληρότητά τους, τά ὁποῖα πληκτρολόγησε ὁ ἴδιος στήν βυζαντινή παρασημαντική. Ἀπευθύνεται σέ κάθε ἔμμουσο ἱεροψάλτη καί ἀναγνώστη τῆς ἱερᾶς ἡμῶν μουσικῆς παραδόσεως, ὁ ὁποῖος θέλει μέ τόν νοῦ καί τήν καρδιά νά μετάσχει αὐτή τήν μοναδική βραδιά τῆς Ἀναστάσεως στό Μυστήριον τῆς θείας Οἰκονομίας.

Τό βιβλίο ἀφιερώνεται ἀπό τόν συγγραφέα σέ ὅλους τούς μαθητές τῆς Σχολῆς Βυζαντινῆς Μουσικῆς τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Μεταμορφώσεως ὁμωνύμου Δήμου, ἡ ὁποία ἱδρύθηκε τό 2016 μέ τήν εὐλογία καί τήν πατρική φροντίδα τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Κηφισίας, Ἀμαρουσίου καί Ὠρωποῦ κ. Κυρίλλου.

Συγχαίρουμε τόν π. Σωτήριο Ἀλεβιζάκη καί εὐχόμαστε τό μουσικό πόνημά του νά ἀποβεῖ πρός δόξαν τοῦ δι’ ἡμᾶς σταυρωθέντος καί Ἀναστάντος Κυρίου καί Θεοῦ ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ.

«Η ΑΝΑΣΤΑΣΙΜΟΣ ΠΑΝΝΥΧΙΣ» διατίθεται ἀπὸ τὴν Σχολὴ Βυζαντινῆς Μουσικῆς τοῦ Ἱ. Ναοῦ Μεταμορφώσεως Σωτῆρος ὁμωνύμου Δήμου. Τηλ. παραγγελιῶν 2102850060 καὶ emai: info@inmm.gr.

 

ΧΟΡΗΓΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: ΑΕΝΑΟΣ