Τό ἑσπέρας τῆς Κυριακῆς τῆς Τυρινῆς, εἰς τήν ἀκολουθίαν τοῦ Μικροῦ Ἀποδείπνου εἰς τόν μοναστηριακόν ναόν τῶν Ἀγίων Κωνσταντίνου καί Ἑλένης ἡ Α.Θ.Μ. ὁ Πατήρ ἡμῶν καί Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος ἀνέγνωσε τήν συγχωρητικήν εὐχήν ἐν ὄψει τῆς ἐνάρξεως τῆς Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς τήν ἑπομένην, Καθαράν Δευτέραν.

Μετά τήν ἀνάγνωσιν τῆς Συγχωρητικῆς εὐχῆς ἠκολούθησεν ὁ ἀδελφικός συγχωρητικός ἀσπασμός μεταξύ τῶν Ἀρχιερέων Ἁγιοταφιτῶν καί τοῦ Μακαριωτάτου καί ὁ ἀσπασμός τῆς χειρός τοῦ Μακαριωτάτου ὑπό τῶν Ἁγιοταφιτῶν Ἱερομονάχων, μοναχῶν, μοναζουσῶν καί μελῶν τῆς Ἑλληνικῆς παροικίας καί τοῦ Ὀρθοδόξου ποιμνίου καί ἡ μετ᾽ ἀλλήλων συγχώρησις πάντων.

Κείμενα από το γραφείο Τύπου του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων. Τα κείμενα αυτά δημοσιεύονται χωρίς καμία παρέμβαση από την συντακτική ομάδα του orthodoxia.info

Ετικέτες: