Μέση Ανατολή

Η έναρξη της Μ. Τεσσαρακοστής στο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων

Τό ἑσπέρας τῆς Κυριακῆς τῆς Τυρινῆς, εἰς τήν ἀκολουθίαν τοῦ Μικροῦ Ἀποδείπνου εἰς τόν μοναστηριακόν ναόν τῶν Ἀγίων Κωνσταντίνου καί Ἑλένης ἡ Α.Θ.Μ. ὁ Πατήρ ἡμῶν καί Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος ἀνέγνωσε τήν συγχωρητικήν εὐχήν ἐν ὄψει τῆς ἐνάρξεως τῆς Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς τήν ἑπομένην, Καθαράν Δευτέραν.

Μετά τήν ἀνάγνωσιν τῆς Συγχωρητικῆς εὐχῆς ἠκολούθησεν ὁ ἀδελφικός συγχωρητικός ἀσπασμός μεταξύ τῶν Ἀρχιερέων Ἁγιοταφιτῶν καί τοῦ Μακαριωτάτου καί ὁ ἀσπασμός τῆς χειρός τοῦ Μακαριωτάτου ὑπό τῶν Ἁγιοταφιτῶν Ἱερομονάχων, μοναχῶν, μοναζουσῶν καί μελῶν τῆς Ἑλληνικῆς παροικίας καί τοῦ Ὀρθοδόξου ποιμνίου καί ἡ μετ᾽ ἀλλήλων συγχώρησις πάντων.

Σχετικές Δημοσιεύσεις

Κοινό ανακοινωθέν Προκαθημένων Αλεξανδρείας, Αντιοχείας, Ιεροσολύμων και Κύπρου

Αναδημοσίευση

Καθαρά Δευτέρα στον ναό: Όταν η κατάνυξη συνδυάζεται με την παράδοση!

Σοφία Καρεκλά

Συνάντηση του Πατριάρχη Ιεροσολύμων με τον Μητροπολίτη Βολοκολάμσκ

O Πατριάρχης Ιεροσολύμων στο Βουκουρέστι για τον εορτή του Αγίου Αποστόλου Ανδρέα

Σπύρος Παπαγεωργίου

Ο Υφυπουργός Εξωτερικών στο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων

Με σύσφιξη δεσμών απαντούν στην Ακοινωνησία της Μόσχας Ιεροσόλυμα και Κωνσταντινούπολη

Ανδρέας Λουδάρος