ΖΩΝΤΑΝΗ ΣΥΝΔΕΣΗ: Διεθνής Διάσκεψη Αθηνών για τις θρησκείες στη Μ. Ανατολή

Σε ζωντανή σύνδεση παρακολουθείτε την δεύτερη και τελευταία μέρα της Διεθνούς Διασκέψεως των Αθηνών για τα όσα συμβαίνουν στη Μέση Ανατολή

Η ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ

Tagged: