Η ίδρυση και λειτουργία τους Ιδρύματος Ποιμαντικής Επιμορφώσεως (Ι.Π.Ε.) από την Ιερά Αρχιεπισκοπή Αθηνών, πριν από επτά χρόνια, ήλθε να καλύψει μια επιτακτική ανάγκη, ένα ζωτικό αίτημα των καιρών μας, την επιμόρφωση των κληρικών και λαϊκών στελεχών της Εκκλησίας. Η αντιμετώπιση των πολυδιάστατων προβλημάτων που αναδύονται στη σημερινή κοινωνία απαιτούν την ύπαρξη μιας οργανωμένης, υψηλού επιπέδου, συνεχούς εκπαίδευσης και κατάρτισης.

Το Ι.Π.Ε. αποτελεί ένα αυτοτελές Εκκλησιαστικό Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου, το οποίο έχει ως σκοπό να αξιοποιήσει, στο πλαίσιο της εκπαίδευσης ενηλίκων, τη μεθοδολογία της διά βίου μάθησης, εκπαίδευσης και κατάρτισης, με στόχο την αναβάθμιση των γνώσεων, και των δεξιοτήτων όλων όσοι (κληρικοί, στελέχη, συνεργάτες, εθελοντές, κ.λπ.) εμπλέκονται στην άσκηση της ποιμαντικής της αποστολής. Τα Προγράμματα επιμόρφωσης που παρέχονται οδηγούν, μετά την επιτυχή ολοκλήρωσή τους, στην απόκτηση Βεβαίωσης Πιστοποιημένης Επιμόρφωσης. Στην περίπτωση των δημοσίων υπαλλήλων προβλέπεται προσθέτως και μοριοδότηση, μέσω του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΚΔΔΑ), σύμφωνα με το «Σύστημα Πιστοποίησης Επιμόρφωσης» (ΦΕΚ Β΄ 1592/2010).

Στα πρώτα επτά χρόνια της λειτουργίας του (2010-2017) τα Προγράμματα του Ι.Π.Ε. σημείωσαν ιδιαίτερη επιτυχία επιβεβαιώνοντας το αρχικό σκεπτικό της δημιουργίας του Ιδρύματος. Την περίοδο αυτή συνεκπονήθηκαν από την Ιερά Αρχιεπισκοπή και τις Ιερές Μητροπόλεις της ελληνικής επικράτειας 90 Προγράμματα, τα οποία κατανεμήθηκαν σε 227 τμήματα. Από τα Προγράμματα αυτά τα 43 (103 τμήματα) ήταν πιστοποιημένα, ενώ τα υπόλοιπα 47 (124 τμήματα) μη πιστοποιημένα. Ο συνολικός πληθυσμός που επιμορφώθηκε ανήλθε σε 8.255 άτομα, εκ των οποίων 4.375 παρακολούθησαν πιστοποιημένα και 3.880 μη πιστοποιημένα Προγράμματα (σεμινάρια, εργαστήρια, κ.λπ.). Κατά την περίοδο αυτή το Ι.Π.Ε. υπέγραψε Σύμφωνα Συνεργασίας με 63 Ιερές Μητροπόλεις της χώρας.

Η θερμή ανταπόκριση και απήχηση που συνάντησε η πρώτη περίοδος λειτουργίας των Προγραμμάτων σε συνδυασμό με την επεξεργασία των ευρημάτων από την ανίχνευση των αναγκών, οδήγησαν στο σχεδιασμό και την υλοποίηση της νέας φάσης. Για την περίοδο 2017-2020 το Ι.Π.Ε. πρόκειται να υλοποιήσει την Πράξη με τίτλο: «Ανάπτυξη ικανοτήτων ανθρωπίνου δυναμικού σε υπηρεσίες κοινωνικής πρόνοιας με έμφαση στις δομές της Εκκλησίας» (MIS 5004190), το οποίο εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση». Αντικείμενο της Πράξης αποτελεί η επιμόρφωση κληρικών και λαϊκών στελεχών, συνεργατών και εθελοντών της Εκκλησίας (περί τις 7.200 συμμετοχές σε διάφορες θεματικές ενότητες), αλλά και άλλων φορέων που προσφέρουν ανάλογες υπηρεσίες, που βρίσκονται στα γεωγραφικά όρια της ελληνικής επικράτειας.

Ειδικότερα, η υλοποίηση της Πράξης προβλέπει την λειτουργία 240 Τμημάτων στις 13 Περιφέρειες της χώρας, τα οποία θα κατανεμηθούν στις Ιερές Μητροπόλεις της Εκκλησίας της Ελλάδος, της Αρχιεπισκοπής Κρήτης, των Ιερών Μητροπόλεων της Δωδεκανήσου και της Πατριαρχικής Εξαρχίας της Πάτμου, καθώς και άλλων φορέων. Στους κύριους στόχους των Προγραμμάτων που θα υλοποιηθούν εντάσσεται η βελτίωση των γνωσιακών, επαγγελματικών και κοινωνικών δεξιοτήτων των επιμορφουμένων, η στήριξη των διακονουμένων και των δομών στις οποίες παρεμβαίνει η Εκκλησία (ενορίες, νοσοκομεία, προνοιακοί φορείς, φυλακές, κ.λπ.). Η υποστήριξη σε προβλήματα που σχετίζονται με την παιδική και εφηβική ηλικία, το γάμο και τον οικογενειακό βίο, τους νοσούντες και τους οικείους τους, τους πενθούντες, την ενδοοικογενειακή βία και την ψυχική υγεία, τη διαχείριση χρονίως πασχόντων, αποτελούν ορισμένες από τις θεματικές ενότητες των προγραμμάτων.

Με αφορμή την επικείμενη λειτουργία των πρώτων θεματικών ενοτήτων, το Ι.Π.Ε. οργανώνει εναρκτήρια Επιμορφωτική Ημερίδα, η οποία θα πραγματοποιηθεί, παρουσία των εκκλησιαστικών και πολιτικών αρχών, τη Δευτέρα 5 Φεβρουαρίου (έναρξη 9.30 π.μ.), στο Πολιτιστικό Κέντρο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών (Βασιλείου του Μεγάλου 15, Κεραμεικός-Ρουφ), όπου θα παρουσιασθούν οι στόχοι και το περιεχόμενο του νέου Προγράμματος. Ενημερωτικό υλικό για τους ενδιαφερομένους θα παρέχεται από την ιστοσελίδα (www.ipe.gr) και τα γραφεία του Ιδρύματος στην Ιερά Αρχιεπισκοπή Αθηνών (Αγίας Φιλοθέης 19-21, τηλ. 210-3352364).

Τα κείμενα που δημοσιεύονται στην κατηγορία αυτή είναι επιλογές από το διαδίκτυο. Εαν κάποιος από τους συντάκτες τους δεν επιθυμεί την φιλοξενία τους από το "Ορθοδοξια.info" μπορεί να το ζητήσει γράφοντας στο news@orthodoxia.info Η αναδημοσίευση στις σελίδες μας δεν σημαίνει απαραίτητα και αποδοχή των όσων αναφέρονται στα κείμενα από την πλευρά του orthodoxia.info