Σε ευρωπαϊκό οίκο δημοπρασιών εντοπίστηκε λειψανοθήκη με προέλευση τον Καθεδρικό Ναό του Αγίου Μάμαντος Μόρφου που λάνθανε από την περίοδο της τουρκικής εισβολής στην Κύπρο.

Η λειψανοθήκη περιέχει λείψανα των Αγίων Μάμαντος, Παντελεήμονος, Χαραλάμπους, Νεοφύτου, Τρύφωνος, Φιλίππου, Μιχαὴλ επισκόπου Συννάδων, Πολυδώρου καὶ Ιωάννου του Λαμπαδιστού.

Κατόπιν ενεργειών των Κυπριακών εκκλησιαστικών και πολιτικών αρχών, η λειψανοθήκη επαναπατρίζεται στην Κύπρο, όπως ανακοινώθηκε από την Ιερά Μητρόπολη Μόρφου Κύπρου.

Ἐπαναπατρίζεται σημαντικὸ κειμήλιο ἀπὸ τὸν καθεδρικὸ ναὸ τοῦ Ἁγίου Μάμαντος Μόρφου – Λειψανοθήκη τοῦ 1835 μὲ τίμια λείψανα Κυπρίων καὶ ἄλλων ἁγίων

«Δῴη σοι Κύριος κατὰ τὴν καρδίαν σου καὶ πᾶσαν τὴν βουλήν σου πληρώσαι»

Στὴν καθ᾽ ἡμᾶς Ἱερὰ Μητρόπολη Μόρφου, τὴν κατὰ τὸ ἥμισυ προσφυγοποιημένη, βλέπουμε τὴν εὐλογία τοῦ Θεοῦ νὰ μᾶς ἐπισκέπτεται καὶ νὰ μᾶς παρηγορεῖ «πολυμερῶς καὶ πολυτρόπως». Τὰ τελευταῖα μάλιστα χρόνια, μεταξὺ τῶν ἄλλων εὐεργεσιῶν τοῦ Παντευεργέτου Θεοῦ, ἀξιωθήκαμε νὰ ἰδοῦμε πλεῖστα ὅσα ἱερὰ κειμήλια ποὺ ἀνῆκαν στὴν Μητρόπολή μας καὶ κλάπηκαν κατὰ τὴν τουρκικὴ εἰσβολὴ ἢ καὶ παλαιότερα, ὅλως ἀνέλπιστα νὰ ἐπαναπατρίζονται καὶ νὰ ἐπιστρέφουν στὸν νόμιμό τους κάτοχο.

Εἶναι ἀλήθεια πὼς ἡ Μητρόπολή μας πλουτεῖ —Χάριτι Θεοῦ— ἀρκετὰ τίμια λείψανα ἁγίων, εἴτε τοπικῶν, εἴτε ποὺ βρῆκαν ἐδῶ φιλόξενο καταφύγιο διαχρονικά. Κάτι ὅμως ποὺ ἔλειπε καὶ ἀποζητούσαμε ἦταν ἕνα τεμάχιο λειψάνου τοῦ πολιούχου τῆς Μόρφου, ἱστορικῆς καθέδρας τῆς Μητροπόλεώς μας, δηλαδὴ τοῦ ἁγίου μεγαλομάρτυρος Μάμαντος. Δόξα ὅμως τῷ Ἐλεήμονι Θεῷ, ποὺ καὶ πάλιν μᾶς ἔδωκε κατὰ τὸν πόθο μας!

Πρὶν ἀπὸ μόλις μερικὲς ἑβδομάδες, ἀγαπητοὶ γνωστοί, φίλοι καὶ συνεργάτες μας, ἐντόπισαν στὴ Δυτικὴ Εὐρώπη νὰ δημοπρατεῖται λειψανοθήκη, ποὺ διατηροῦσε καὶ τὰ ἱερὰ λείψανά της, μεταξὺ τῶν ὁποίων καὶ τοῦ πεφιλημένου μας ἁγίου Μάμαντος. Ἡ πρώτη σκέψη ἦταν βεβαίως νὰ προσπαθήσουμε νὰ τὴν ἀγοράσουμε, ἀγνοώντας τὴν ταυτότητά της. Σύντομα ὅμως, κατόπιν λήψης λεπτομερῶν της φωτογραφιῶν, διαπιστώσαμε πὼς αὐτὴ ταυτιζόταν πλήρως πρὸς λειψανοθήκη ποὺ βρισκόταν μέχρι καὶ τὴν τουρκικὴ εἰσβολὴ τοῦ 1974 στὸν ναὸ τοῦ Ἁγίου Μάμαντος Μόρφου, σύμφωνα μὲ παλαιότερη ἀκριβή της γραπτὴ περιγραφή, μιὰ καὶ δὲν εἴχαμε κάποια φωτογραφία της.

Τότε, τὰ πράγματα ἄλλαξαν ἀμέσως πορεία καί, μέσῳ τῶν ἁρμοδίων κυβερνητικῶν φορέων καὶ παραγόντων, καθὼς καὶ γνωστῶν μας εἰδικῶν ἐπὶ τοῦ θέματος προσώπων, εἰσήλθαμε στὴν ἀγωνιώδη διαδικασία ἀνακοπῆς καταρχὴν τῆς δημοπράτησης τῆς λειψανοθήκης μας στὴν ἐν λόγῳ Δημοπρασία. Καὶ κατ᾽ αὐτὴ τὴ διαδικασία εἴδαμε ὀφθαλμοφανῶς τὴν εὐλογία τοῦ Κυρίου καὶ τὴ θέληση τοῦ ἁγίου Μάμαντος γιὰ ἐπιστροφὴ στὴν τιμῶσα αὐτὸν Μητρόπολη. Τὴν τελευταία στιγμὴ κατορθώθηκε ἡ ἀπόσυρση τῆς λειψανοθήκης ἀπὸ τὴ Δημοπρασία. Καὶ στὴ συνέχεια, οἱ ἴδιοι οἱ Δημοπράτες, ἀντιλαμβανόμενοι τὴν ἰδιαίτερη σημασία τοῦ κειμηλίου γιὰ μᾶς, θυσιάζοντας ὁποιοδήποτε χρηματικὸ κέρδος, ἀποφάσισαν νὰ μᾶς τὴν παραχωρήσουν δωρεάν! «Τίς λαλήσει τὰς δυναστείας Κυρίου, ἀκουστὰς ποιήσει πάσας τὰς αἰνέσεις αὐτοῦ;» (Ψαλμ. 105, 2). Τώρα, εἴμαστε στὴ διαδικασία μετάβασης στὸν ἀνωτέρω Δημοπρατικὸ Οἶκο μαζὶ μὲ ἁρμόδιους κρατικοὺς παράγοντες, γιὰ παραλαβὴ τῆς πολύτιμης τούτης λειψανοθήκης καὶ μεταφορᾶς της, μέσῳ τοῦ Τμήματος Ἀρχαιοτήτων Κύπρου, στὴν καθ᾽ ἡμᾶς Μητρόπολη.

Πηγή: leipsanothiki.blogspot.com

Τα κείμενα που δημοσιεύονται στην κατηγορία αυτή είναι επιλογές από το διαδίκτυο. Εαν κάποιος από τους συντάκτες τους δεν επιθυμεί την φιλοξενία τους από το "Ορθοδοξια.info" μπορεί να το ζητήσει γράφοντας στο news@orthodoxia.info Η αναδημοσίευση στις σελίδες μας δεν σημαίνει απαραίτητα και αποδοχή των όσων αναφέρονται στα κείμενα από την πλευρά του orthodoxia.info

Ετικέτες: