Ελλάδα

Εξεδήμησε ο μητροπολίτης πρώην Μεσογαίας Αγαθόνικος

Ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Μεσογαίας καὶ Λαυρεωτικῆς ἀναγγέλλεται πρὸς τὸν ἱερὸν Κλῆρον καὶ τὸν εὐσεβῆ Λαὸν ἡ πρὸς Κύριον ἐκδημία τοῦ Μητροπολίτου πρώην Μεσογαίας καὶ Λαυρεωτικῆς ΑΓΑΘΟΝΙΚΟΥ.

Ὁ μακαριστὸς πρώην Μεσογαίας καὶ Λαυρεωτικῆς κυρὸς ΑΓΑΘΟΝΙΚΟΣ ἐκοιμήθη σήμερον τῇ 1ῃ τοῦ μηνὸς Σεπτεμβρίου 2015 καὶ περὶ ὥραν 17ην. Ὡς πρῶτος Μητροπολίτης τῆς νεοσυσταθείσης ἐν ἔτει 1974 Ἱερᾶς Μητροπόλεως διεποίμανεν αὐτὴν μετὰ ἱεροπρεπείας, σεμνότητος, συνέσεως καὶ σωφροσύνης, προσφέρων πολυσχιδὲς ποιμαντικόν, πνευματικὸν καὶ φιλανθρωπικὸν ἔργον.

Ἡ ἐξόδιος ἀκολουθία τοῦ μακαριστοῦ Ἱεράρχου θὰ ψαλῇ μὲ τιμὰς ἐν ἐνεργείᾳ Μητροπολίτου τῇ Πέμπτῃ 3ῃ Σεπτεμβρίου καὶ ὥρᾳ 12ῃ μεσημβρινῇ ἐν τῷ Ἱερῷ Προσκυνήματι Ἀναστάσεως τοῦ Χριστοῦ Σπάτων.

Θὰ ἀκολουθήσῃ ἡ ταφὴ εἰς τὴν Ἱερὰν Μονὴν Βηθλεὲμ ἐν Κορωπίῳ.

Τὸ σκήνωμα τοῦ σεπτοῦ Ἱεράρχου θὰ τεθῇ εἰς λαϊκὸν Προσκύνημα ἀπὸ τῆς 10ης πρωϊνῆς τῆς αὔριον, Τετάρτης 2ας Σεπτεμβρίου, ἕως τῆς ὥρας τῆς ἐξοδίου ἀκολουθίας.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Ὁ μακαριστὸς Μητροπολίτης πρώην Μεσογαίας καὶ Λαυρεωτικῆς κυρὸς ΑΓΑΘΟΝΙΚΟΣ (κατὰ κόσμον Ἀριστοτέλης ΦΙΛΙΠΠΟΤΗΣ) ἐγεννήθη εἰς Πύργον Τήνου, τὸ ἔτος 1918, ἐκ γνωστῆς πολυτέκνου οἰκογενείας Τηνίων καλλιτεχνῶν.

Ἐσπούδασεν εἰς τὴν Θεολογικὴν Σχολὴν τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν, λαβὼν Πτυχίον τὸ ἔτος 1949.

Διάκονος ἐχειροτονήθη τὸ ἔτος 1942. Πρεσβύτερος τὸ ἔτος 1949.

Ὑπηρέτησεν ὡς Στρατιωτικὸς ῾Ιερεὺς (1949-1952) εἰς Σιάτιστα, Κιλκίς, Λαχανᾶ καὶ Μακρόνησον, ὡς Διάκονος δὲ καὶ Πρεσβύτερος ἐν τῇ ῾Ιερᾷ Ἀρχιεπισκοπῇ Ἀθηνῶν καὶ τῇ ῾Ιερᾷ Μητροπόλει Φθιώτιδος, παρὰ τῇ ὁποίᾳ ὑπηρέτησεν ἐπὶ δεκαπενταετίαν ὡς Πρωτοσύγκελλος.

Τὸ ἔτος 1974 ἐξελέγη πρῶτος Μητροπολίτης τῆς νεοσυσταθείσης τότε Μητροπόλεως Μεσογαίας καὶ Λαυρεωτικῆς. Κατὰ τὰ τριάκοντα ἔτη τῆς ποιμαν¬τορικῆς του διακονίας, διωργάνωσεν ἐξ ὑπαρχῆς τὴν λαχοῦσαν αὐτῷ Θεόσωστον Ἐπαρχίαν, ποιμάνας αὐτήν μετὰ ἱεροπρεπείας, σεμνότητος, συνέσεως καὶ σωφροσύνης, προσφέρων εἰς αὐτὴν πολυσχιδὲς ποιμαντικόν, πνευματικὸν καὶ φιλανθρωπικὸν ἔργον. Μετὰ ἀπὸ τριάκοντα χρόνια θεοφιλοῦς ποιμαντορίας παρῃτήθη οἰκειοθελῶς τὴν 31ην Μαρτίου 2004.

Ἐν ἔτει 2007 ὁ μακαριστὸς Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν κυρὸς Χριστόδουλος ἀπένειμεν εἰς αὐτὸν τὴν ἀνωτάτην διάκρισιν τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, τὸν Χρυσοῦν Σταυρὸν τοῦ Ἀπ. Παύλου.

Παρέμεινεν ἐφησυχάζων λόγῳ γήρατος μέχρι τῆς τελευτῆς του εἰς τὸ παλαιὸν Ἐπισκοπεῖον τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως.

Σχετικές Δημοσιεύσεις

Η Αυστραλία αποχαιρέτησε τον μακαριστό Αρχιεπίσκοπο Στυλιανό (ΒΙΝΤΕΟ)

Σπύρος Παπαγεωργίου

VIDEO: Η εξόδιος ακολουθία του μητροπολίτη Γλυφαδας Παύλου

Αναστάσιος Βόπης

H εξόδιος ακολουθία του Μητροπολίτη Γλυφάδας κυρού Παύλου

Αναστάσιος Βόπης

Στις εκδηλώσεις της Εστίας Θεολόγων Χάλκης ο μητροπολίτης Βρυούλων

Γραφείο Ρεπορτάζ

Όταν η Ελλάδα αποχαιρέτησε τον Χριστόδουλο

Μαρία Αχιλλεοπούλου

Καρπενησίου: «Ο Μητροπολίτης Νικόλαοs τα τελευταία χρόνια συκοφαντήθηκε»

Σπύρος Παπαγεωργίου