Ὁ λόγος, γιὰ τὸ Βορειοηπειρωτικὸ ζήτημα, ποὺ, δυστυχῶς, ἐξακολουθεῖ νὰ παραμένῃ ἄλυτο. Ἄν καὶ ἡ Ἑλληνικὴ Πολιτεία (Κυβέρνηση καὶ Ἀντιπολίτευση) δείχνει νὰ κωφεύῃ καὶ νὰ ἀδιαφορῇ, ἐν τούτοις ἡ ἀκριτικὴ Μητρόπολή μας, γιὰ ἄλλη μιὰ φορά, ἔφερε στὴν ἐπιφάνεια τὸ φλέγον αὐτὸ Ἐθνικὸ Ζήτημα.

Ἔτσι, τὴν Κυριακή, 17 Μαΐου 2015, στὸ ἀκριτικὸ καὶ ἡρωϊκὸ Δελβινάκι πραγματοποιήθηκαν οἱ προγραμματισμένες ἐκδηλώσεις, ὡς ἑξῆς : Τὸ πρωῒ τελέσθηκε ἀρχιερατικὴ Θεία Λειτουργία καὶ Μνημόσυνο γιὰ τοὺς πρωταγωνιστὲς καὶ τοὺς πεσόντες, γνωστοὺς καὶ ἀγνώστους, κατὰ τὸν Αὐτονομιακὸ Ἀγῶνα. Στὴ συνέχεια ἐψάλη τρισάγιο στὸν τάφο τοῦ Δρυϊνουπόλεως Βασιλείου, ἐνῷ ὁ Σεβ. Μητροπολίτης κ. Ανδρέας ἐκφώνησε ἐπίκαιρη ὁμιλία.

Τέλος, ἔγινε εἰρηνικὴ πορεία μέχρι τὸ Ἡρῶον τῆς κωμοπόλεως, ὅπου ἐψάλη τρισάγιο καὶ κατατέθηκε στεφάνι ἀπὸ τὸν Μητροπολίτη, ὅπως πρωτύτερα εἶχε κατατεθῆ καὶ στὸν τάφο τοῦ Βασιλείου. Ἡ ὅλη ἐκδήλωση ἔκλεισε μὲ τὸν Ἐθνικὸ Ὕμνο.

Ἐντυπωσιακὴ ἦταν ἡ συμμετοχὴ Ἑλλαδιτῶν καὶ Βορειοηπειρωτῶν, καθὼς καὶ διαφόρων Ὀργανώσεων μὲ ἐπὶ κεφαλῆς τὴν Σ.Φ.Ε.Β.Α. Ὅλοι οἱ συμμετασχόντες ἐνέκριναν, διὰ βοῆς, τὸ ἀκόλουθο

Ψ Η Φ Ι Σ Μ Α

1) Παρακαλοῦμε τὴν Κυβέρνηση καὶ τὴν Ἀντιπολίτευση νὰ ἀσχοληθοῦν, ἐπὶ τέλους, καὶ μὲ τὰ ἐθνικὰ θέματα, μάλιστα δὲ μὲ τὸ Βορειοηπειρωτικό.

2) Χαιρετίζουμε μὲ χρηστὲς ἐλπίδες τὴν ἐκλογὴ τοῦ κ. Λεωνίδα Παππᾶ, ὡς νέου Προέδρου τῆς Ἐθνικῆς Βορειοηπειρωτικῆς Ὀργανώσεως «ΟΜΟΝΟΙΑ».

3) Ζητοῦμε νὰ σταματήσῃ ἡ Ἀλβανία τὴν ἁρπαγή, μὲ διάφορα προσχήματα τῆς περιουσίας τῶν Βορειοηπειρωτῶν. Ὅπως ἐπίσης, νὰ σταματήσῃ τὴν νόθευση τοῦ ἐθνικοῦ φρονήματος τῆς Ἑλληνικῆς Μειονότητας μὲ τὴν ἀλλοίωση τοῦ ἐκλογικοῦ σώματος. Ἄς καταλάβουν, ἐπὶ τέλους, οἱ γείτονες, ὅτι ἡ Χειμάρρα εἶναι πέρα γιὰ πέρα Ἑλληνική.

4) Συμμεριζόμαστε τὴν ἀγωνία τῶν χριστιανῶν τῆς Μέσης Ἀνατολῆς καὶ τῆς Ἀφρικῆς, γιὰ τὰ ἀπάνθρωπα ἐγκλήματα τῶν τζιχαντιστῶν, καὶ καλοῦμε τοὺς ἰσχυροὺς τῆς γῆς νὰ δραστηριοποιηθοῦν γιὰ νὰ σταματήσῃ ἡ περαιτέρω αἱματοχυσία, προτοῦ νὰ εἶναι ἀργά.

5) Συμμετέχουμε στὸν πόνο τῶν κατοίκων, κυρίως τοῦ μακρυνοῦ Νεπάλ, ποὺ ἐπλήγησαν ἀπὸ τὸν τρομακτικὸ σεισμὸ τοῦ περασμένου μῆνα. Τέλος,

6) Ἀπευθύνουμε θερμότατη ἔκκληση πρὸς ὁλόκληρο τὸν πολιτικὸ κόσμο καὶ τὸν λαό μας γιὰ ἑνότητα καὶ ὁμοψυχία, ὥστε νὰ μπορέσῃ ἡ Πατρίδα μας νὰ βγῇ, μὲ τὴν βοήθεια τοῦ Θεοῦ, ἀπὸ τὶς πολὺ δύσκολες σημερινὲς περιστάσεις».

Κείμενα από το γραφείο Τύπου της Ιεράς Μητροπόλεως Δρυινουπόλεως Πωγωνιανής και Κονίτσης. Τα κείμενα αυτά δημοσιεύονται χωρίς καμία παρέμβαση από την συντακτική ομάδα του orthodoxia.info