Το υπουργείο Υποδομών έδωσε το πράσινο φως για την ψηφιοποίηση και ανάδειξη του πολιτιστικού και θρησκευτικού αποθέματος των Ιερών Μητροπόλεων Μεσσηνίας και Τριφυλίας, Ολυμπίας.

Ειδικότερα, τo υπουργείο Υποδομών ενέταξε την Πράξη “Ψηφιοποίηση και ανάδειξη πολιτιστικού και θρησκευτικού αποθέματος της Ιεράς Μητρόπολης Μεσσηνίας” , στον Αξονα Προτεραιότητας “02 – ΤΠΕ και βελτίωση της ποιότητας ζωής” του Ε.Π. “Ψηφιακή Σύγκλιση”με συνολική δημόσια δαπάνη 357.671 ευρώ.

Επίσης, το υπουργείο ενέταξε την πράξη “Ψηφιοποίηση και ανάδειξη πολιτιστικού και θρησκευτικού αποθέματος της Ιεράς Μητρόπολης Τριφυλίας και Ολυμπίας” , στον Αξονα Προτεραιότητας “02 – ΤΠΕ και βελτίωση της ποιότητας ζωής” του Ε.Π. “Ψηφιακή Σύγκλιση” με συνολική δημόσια δαπάνη ύψους 359.536 ευρώ.

Οι δύο πράξεις έχουν ως στόχο τη δημιουργία μιας ολοκληρωμένης διαδραστικής πύλης πολιτιστικού περιεχομένου για την Ιερά Μητρόπολη Μεσσηνίας και για την Ιερά Μητρόπολη Τριφυλίας, Ολυμπίας. Σκοπός των δύο διαδραστικών πύλεων είναι να αναδείξει και να προβάλλει το πολιτιστικό και θρησκευτικό απόθεμα των δύο Μητροπόλεων στο ευρύ κοινό μέσω του διαδικτύου, δωρεάν, ελεύθερα και χωρίς περιορισμούς.

Αντικείμενο του έργου είναι ο σχεδιασμός, η ανάπτυξη, η υλοποίηση, η υποστήριξη και η συντήρηση δύο διαδικτυακών πύλεων πολιτιστικού περιεχομένου για λογαριασμό των δύο Μητροπόλεων, με πλούσιο υλικό αλλά και υπηρεσίες υψηλότερου επιπέδου προς τους μελετητές, τους τουρίστες και τους λοιπούς ενδιαφερόμενους.

Οι δύο διαδικτυακές πύλες πολιτιστικού περιεχομένου θα αποτελούν δύο Πολιτισμικές Πύλες μέσα από τις οποίες ο χρήστης θα μπορεί να περιηγηθεί στον θρησκευτικό πλούτο των περιοχών της Μεσσηνίας, της Τριφυλίας και της Ολυμπίας.

Η κεντρική εφαρμογή θα αποτελείται από τα παρακάτω υποσυστήματα:

• Ψηφιακή Χαρτογραφική Εφαρμογή
• Εικονικές περιηγήσεις τοποθεσιών
• Εικονική περιήγηση διαδρομών
• Ψηφιοποίηση Αρχειακού Υλικού
• Τρισδιάστατα Μοντέλα Ναών/Μονών
• Τρισδιάστατα Αντικείμενα
• Τρισδιάστατο Πολυμεσικό Υλικό
• Εφαρμογή Έξυπνων Συσκευών

 

Αναδημοσίευση από tornosnews.gr

Τα κείμενα που δημοσιεύονται στην κατηγορία αυτή είναι επιλογές από το διαδίκτυο. Εαν κάποιος από τους συντάκτες τους δεν επιθυμεί την φιλοξενία τους από το "Ορθοδοξια.info" μπορεί να το ζητήσει γράφοντας στο news@orthodoxia.info Η αναδημοσίευση στις σελίδες μας δεν σημαίνει απαραίτητα και αποδοχή των όσων αναφέρονται στα κείμενα από την πλευρά του orthodoxia.info