Τό ἀπόγευμα τῆς Κυριακῆς, στόν Ἱερό Μητροπολιτικό Ναό Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου Κομοτηνῆς ἐτελέσθη ὁ Δ’ Κατανυκτικός ἑσπερινός, Χοροστατοῦντος τοῦ προσκεκλημένου Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ἐδέσσης, Πέλλης καί Ἀλμωπίας κ. Ἰωήλ.

Ἀρχικῶς, ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Μαρωνείας καί Κομοτηνῆς κ. Παντελεήμων ἀπευθυνόμενος εἰς τό πυκνόν ἐκκλησίασμα ὑπενθύμισε, ὅπως εἶχε ἀναφέρει κατά τόν πρῶτον Κατανυκτικόν ἑσπερινόν, ὅτι ἡ νοητή ναῦς διαπλέει μεσοπέλαγα, φθάνουσα εἰς τό μέσον τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς καί κάθε Κυριακή τῶν Νηστειῶν ἀποτελεῖ σταθμόν, ὅμως ὁ σημερινός εἶναι ξεχωριστός, ἀφοῦ ὑπενθυμίζει τόν σκοπόν τῆς πνευματικῆς προετοιμασίας ὑψώνοντας εἰς τό μέσον τοῦ Ναοῦ τόν Τίμιον Σταυρόν πού εἶναι ὁ τελικός προορισμός.

Ἐν συνεχείᾳ, εὐχαρίστησε τόν Σεβασμιώτατον Μητροπολίτην Ἐδέσσης κ. Ἰωήλ καί τήν συνοδεῖαν του διά τόν κόπον εἰς τόν ὁποῖον ὑπεβλήθησαν καί ἐπεσήμανε τήν μεγάλην καί ξεχωριστήν εὐλογίαν τῆς παρουσίας του, καθώς μέ τόν ζωηρόν καί θεολογικά τεκμηριωμένον λόγον του οἰκοδομεῖ εἰς Χριστόν καί ἀνέφερε ὁλίγα εἰσαγωγικά τοῦ θέματος τοῦ Σεβασμιωτάτου κ. Ἰωήλ πού ἦταν «Μία ἀνθρώπινη πλευρά τοῦ Πάθους τοῦ Κυρίου», ἐνῶ τόν παρεκάλεσε νά προσεύχεται διά τόν Κλῆρον καί τόν Λαόν τῆς εὐαισθήτου αὐτῆς Ἐπαρχίας καί προσεκάλεσε Κληρικούς καί Λαϊκούς νά ἀνοίξουν τώ ὦτα τῆς ψυχῆς των διά νά ἀκούσουν λόγον οἰκοδομῆς.

Κατόπιν, ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ἐδέσης κ. Ἰωήλ εὐχαρίστησε τόν Ποιμενάρχην τῆς κατά Μαρώνειαν καί Κομοτηνήν Ἐκκλησίας διά τήν πρόσκλησιν καί παρουσίασε τό ἰδιαιτέρου ἐνδιαφέροντος θέμα του εἰς τό ὁποῖον ἐχρησιμοποίησε πλειάδα παραδειγμάτων ἐκ τῶν πηγῶν τῆς πίστεώς μας, ἀλλά καί ἐκ τῶν Πατέρων τῆς Ἐκκλησίας, ἐπικεντρώσας εἰς τήν κατ’ ἄνθρωπον περιφρόνησιν τοῦ Κυρίου, ἡ ὁποία συνεχίζεται εἰς τούς πιστούς μέχρι τῆς σήμερον καί πρό τοῦ τέλους ἐκάλεσε πάντας νά ἀντλήσουν δύναμιν ἀπό τόν Σταυρόν τοῦ Κυρίου καί νά συνεχίσουν τὀν ὡραῖον ἀγῶνα τῆς πίστεως καί νά ἔχουν τή βεβαιότητα ὅτι οἱ πειρασμοί καί οἱ δοκιμασίες τῆς ζωῆς θα ξεπερνῶνται μέ τήν Χάριν καί τό ἄπειρον Ἔλεος τοῦ δι’ ἡμᾶς Παθόντος.

 

Κείμενα από το γραφείο Τύπου της Ιεράς Μητροπόλεως Μαρωνείας και Κομοτηνής. Τα κείμενα αυτά δημοσιεύονται χωρίς καμία παρέμβαση από την συντακτική ομάδα του orthodoxia.info

Ετικέτες: