Τη μνήμη τῆς οσίας Ματρώνης τῆς Χιοπολίτιδος τίμησαν στό χωριό Κατάβασις τῆς Χίου, καί στόναό τῆς Ἁγίας Ματρώνης, προσήλθαν πλήθη πιστών γιά νά εκφράσουν τήν πίστη καί τήν εὐσέβειά τους στήν τιμωμένη Ἁγία.

Στη Θεία Λειτουργία συλλειτούργησαν οι μητροπολίτες Αβήλων Δωρόθεος του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων και ο επιχώριος μητροπολίτης Χίου Μάρκος.

Ο κ. Μᾶρκος κατά τό Θεῖον Κήρυγμα ἀναφέρθηκε στή ἀσκητική ζωή τῆς Ὁσίας Ματρώνης τῆς Χιοπολίτιδος, κάνοντας ἰδιαίτερη ἀναφορά στούς πνευματικούς ἀγῶνες της, μέ τήν τήρηση τῆς ἀγνότητας τῆς ψυχῆς καί τοῦ σώματος, τῆς ἀκτημοσύνης καί τῆς πλήρους ὑπακοῆς στό θέλημα τοῦ Θεοῦ.

Επίσης καλωσόρισε τον επίση χίο στην καταγωγή, μητροπολίτη Αβήλων, ενάρετο, συ­νε­τό καί τα­πει­νό ιε­ράρ­χη του Πατριαρχεῖου Ἱεροσολύμων, μέ μεγάλη προσφορά στήν Ἐκ­κλη­σί­α τοῦ Χριστού.

Στη συνέχεια τελέσθηκε η καθιερωμένη λιτανεία τῆς εἰκόνος τῆς αγίας στόν προαύλειο χώρο τοῦ Ναοῦ.

Κείμενα από την συντακτική ομάδα του orthodoxia.info.

Ετικέτες: