Την έντονη παρασκηνιακή δράση του Αρχιεπισκόπου Τελμισσού Ιώβ σε νέα δήλωση του καταγγέλλει και το Συμβούλιο των λαϊκών μελών της Αρχιεπισκοπής των Ρωσικής Παράδοσης Ορθοδόξων Παροικιών Δυτικής Ευρώπης.

Το θέμα της Αρχιεπισκοπής που παρακολουθεί το Orthodoxia.info από την αρχή δείχνει να εξελίσσεται σε τραγωδία με σημαντικές απώλειες του Οικουμενικού Θρόνου όπως υποστηρίζουν αρκετοί στη Γαλλία.

Εξαρχία σημαίνει Οικουμενικό Πατριαρχείο

Η Εξαρχία αποτελεί, από την ίδρυση της στις πολύ δύσκολες συνθήκες των αρχών του 20ού αιώνα, χώρο πιστότητας στην πνευματική και λειτουργική παράδοση της Ορθόδοξης Εκκλησίας, χώρο δημιουργικότητας και χώρο συνάντησης της Ορθοδοξίας με τον δυτικό κόσμο, και καύχημα για την οικουμενικότητα του Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως.

Από το 2013, με την πολυσυζητημένη και αμφιλεγόμενη εκλογή, όπως υποστηρίζει μερίδα καθηγητών στο Ινστιτούτο του Αγίου Σεργίου, του αρχιμανδρίτη Ιώβ Γκετσά σε αρχιεπίσκοπο Τελμισσού και έξαρχο του Οικουμενικού Πατριάρχη στο Παρίσι, η Εξαρχία ζει μια κρίση.

Την περασμένη εβδομάδα το Orthodoxia.info γνωστοποίησε τη διακήρυξη των καθηγητών του Ινστιτούτου Ορθοδόξου Θεολογίας του Αγίου Σεργίου, που αποτελεί τμήμα της Εξαρχίας.

Παρά το γεγονός ότι ακόμη και επί Γερμανικής κατοχής κατά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο αυτό το Ινστιτούτο δεν έπαυσε να λειτουργεί, σήμερα οι καθηγητές νοιώθουν υποχρεωμένοι να παύσουν την τακτική λειτουργία αυτού του ανώτερου πανεπιστημιακού ιδρύματος, μπροστά στις ενέργειες του Τελμισσού Ιώβ όπως οι ίδιοι υποστηρίζουν.

Κρίση επιβολής και εξουσίας

Σύμφωνα με πηγές του orthodoxia.info στην Γαλλία, η απάντηση του αρχιεπισκόπου κ. Ιώβ στις ερωτήσεις μελών του αρχιεπισκοπικού συμβουλίου σχετικά με τις ενέργειες του, είναι πως έχει εξουσιοδοτηθεί από τον Οικουμενικό Πατριάρχη ώστε να καθαρίσει την Εξαρχία. Άνθρωποι που γνωρίζουν καλά τα όσα συμβαίνουν εκεί ωστόσο υποστηρίζουν πως οι μόνοι υποστηρικτές του αρχιεπισκόπου κ. Ιώβ είναι οι λίγοι οπαδοί της αφομοίωσης της Εξαρχίας από το Πατριαρχείο Μόσχας.

Ολόκληρο το ανακοινωθέν των μελών του αρχιεπισκοπικού συμβουλίου:

ΔΗΛΩΣΗ ΤΩΝ ΛΑΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗΣ ΤΩΝ ΡΩΣΙΚΗΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΠΑΡΟΙΚΙΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ [1]
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΔΙΕΘΥΝΟΥΣΑΣ ΕΠΙΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΡΩΣΙΚΗΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΣΤΗ ΔΥΤΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ

Παρίσι 01 Ιουλίου 2015
1. Κυνηγημένοι από τον Ολοκληρωτισμό, οι πατέρες μας μετέτρεψαν την εξορία τους σε ευλογία. Αποδέχθηκαν να ζήσουν εξ ολοκλήρου στη Δύση, στην Ευρώπη, στη Γαλλία, να ανοιχθούν εκούσια σε μία συνάντηση με τις άλλες Χριστιανικές Ομολογίες, με τις άλλες Θρησκείες, με Φιλοσοφικά κινήματα, να επωμιστούν ενσυνείδητα την πανεπιστημιακή εκπαίδευση και έρευνα, τον διάλογο και τις ακαδημαϊκές συζητήσεις. Υπερέβησαν με θάρρος τις διαχωριστικές γραμμές του Ορθοδόξου κόσμου, για να υποδεχθούν το σύνολο των Ορθοδόξων και να μαρτυρήσουν την καθολικότητα της Ορθόδοξης Εκκλησίας. Με υπομονή θεμελίωσαν την μοναδική Ορθόδοξη Θεολογική Σχολή του «Αγίου Σεργίου» Παρισίων, η οποία, στη γηραιά Ήπειρο, μπορεί να καυχηθεί πως διάβηκε τον ζοφερό εικοστό αιώνα με μία σταθερή ελευθερία.

2. Αυτή την κληρονομιά φέρουμε στις πλάτες μας, το ειδικό βάρος της οποίας μας καλεί, ώστε να είμαστε ταπεινοί αλλά ταυτόχρονα αποφασιστικοί. Αυτή, όμως, η κληρονομιά υφίσταται σήμερα μία επίθεση που οδηγεί στην καταστροφή της. Ο Αρχιεπίσκοπος Τελμησού Ιώβ, από τη στιγμή της αμφισβητούμενης εκλογής του τον Νοέμβριο του 2013 στον θρόνο της Αρχιεπισκοπής των Ρωσικής παράδοσης Ορθοδόξων ενοριών Δυτικής Ευρώπης, δε σταμάτησε να δυσφημεί, να αποσταθεροποιεί και να εμποδίζει την λειτουργία της Αρχιεπισκοπής και των οργάνων της, περιφρονώντας τον Πατριαρχικό Τόμο, τα επικυρωμένα από τη Μητέρα-Εκκλησία Καταστατικά μας, καθώς και τη γαλλική και την ευρωπαϊκή νομοθεσία.
Δειγματοληπτικά:

– Ο αρχιεπίσκοπος Τελμησού Ιώβ αρνείται να συγκαλέσει το Συμβούλιο της Αρχιεπισκοπής από τον Δεκέμβριο του 2014, αρνείται επίσης κάθε συζήτηση, κόβοντας όλους τους διαύλους επικοινωνίας με το Συμβούλιο. Ωστόσο, από τον Ιανουάριο του 2015, τα τρία τέταρτα των μελών του Συμβουλίου ζήτησαν επίσημα από τον αρχιεπίσκοπο Ιώβ τη σύγκληση του Συμβουλίου, σύμφωνα με τις υποχρεώσεις που απορρέουν από το επικυρωμένο από τη Μητέρα-Εκκλησία Καταστατικό. Ο αρχιεπίσκοπος μέχρι σήμερα δεν έδωσε καμία απάντηση.

– Ο αρχιεπίσκοπος Τελμησού Ιώβ χειροτονεί ιερείς και διακόνους, χωρίς να ενημερώνει το Συμβούλιο, διορίζει ή αντικαθιστά εφημερίους, χωρίς προηγούμενη συνεννόηση με τα ενδιαφερόμενα μέλη, κατά παράβαση του επικυρωμένου από τη Μητέρα-Εκκλησία Καταστατικού.

– Μοίρασε οφφίκια του «Γενικού Αρχιερατικού» και του «Οικονόμου» σε δύο από τους στενούς συνεργάτες του, πέραν και εκτός των προβλεπομένων από το Καταστατικό, με την ελπίδα να αντικαταστήσει τα εκλεγμένα μέλη του Αρχιεπισκοπικού Συμβουλίου. Το Συμβούλιο τέθηκε αυτόματα σε αχρησία και δεν έλαβε καμία απάντηση, όταν τέθηκε το ερώτημα στον αρχιεπίσκοπο για τις εμπορικές δραστηριότητες του «Οικονόμου».

– Το Γραμματοκιβώτιο αντικαταστάθηκε με την ανάληψη των καθηκόντων του, και ο αρχιεπίσκοπος Ιώβ κρατεί από τότε, μόνος αυτός, τα κλειδιά του γραμματοκιβωτίου του αρχιεπισκοπικού Συμβουλίου και ελέγχει κατ᾽ αυτόν τον τρόπο την αλληλογραφία και την εισροή των παραπόνων των ενοριών και των πιστών, στους οποίους δεν απαντά εδώ και μήνες. Το Συμβούλιο αναμένει πλέον να του απαγορεύσει ο αρχιεπίσκοπος ακόμη και την είσοδο στα Γραφεία της Αρχιεπισκοπής και στο Αρχείο.

– Την περασμένη χρονιά, ο αρχιεπίσκοπος Ιώβ συγκρότησε ένα εκκλησιαστικό δικαστήριο, χωρίς προηγούμενη συνεννόηση με το Συμβούλιο της Αρχιεπισκοπής, κατά παράβαση των επικυρωμένων από τη Μητέρα-Εκκλησία Καταστατικών της Αρχιεπισκοπής και αυτών του Εκκλησιαστικού Δικαστηρίου. Αυτό το δικαστήριο που διόρισε στερείται νομιμότητας, όπως επίσης και οι όποιες αποφάσεις του.

Σήμερα, το Συμβούλιο έχει δύο γραπτές μαρτυρίες, σύμφωνα με τις οποίες, αυτό το δικαστήριο έλαβε μία απόφαση, χωρίς καν να συγκληθεί στην καθορισμένη ημερομηνία, ούτε ποτέ συνάντησε τον εγκαλούμενο, κάτι που αμφισβητεί βέβαια ο αρχιεπίσκοπος Ιώβ στην αλληλογραφία του, την οποία μας απηύθυνε ο ίδιος.

Σε αντίδραση προς την παραίτηση ενός εκ των μελών του Δικαστηρίου, το οποίο (μέλος) απαρίθμησε τις εξαπατήσεις και τις πιέσεις που υπέστη, ο αρχιεπίσκοπος Ιώβ αποδέχθηκε έμμεσα αυτούς τους χειρισμούς του, ανακαλώντας το δικαστήριο αυτό και διορίζοντας ένα νέο με άλλη σύνθεση [2], ενεργώντας πάντοτε κατά παράβαση του επικυρωμένου από τη Μητέρα-Εκκλησία Καταστατικού. Ο πρόεδρος του νέου Δικαστηρίου προσήλθε στην Αρχιεπισκοπή τον περασμένο Μάϊο και δεν μιλάει γαλλικά. Και αυτό το εκκλησιαστικό δικαστήριο δεν έχει καμία νομιμότητα, ούτε οι αποφάσεις που ενδεχομένως θα λάβει.

– Ο αρχιεπίσκοπος Ιώβ απέστειλε προσκλήσεις κατ᾽ επιλογήν για την καθιερωμένη ετήσια συνάντηση του διευρυμένου Συμβουλίου (εκλεγμένοι Σύμβουλοι της Αρχιεπισκοπής και Αρχιερατικοί Επίτροποι). Ένας από τους αρχαιότερους ιερείς και Αρχιερατικούς Επιτρόπους που ασκεί τα ιερατικά του καθήκοντα εδώ και σαράντα χρόνια, ο οποίος απολαμβάνει της εκτίμησης όλων και είναι γνωστός, όχι μόνον εντός της Αρχιεπισκοπής, αλλά και εκτός, αποκλείστηκε από τις προσκλήσεις, όπως και το εκλεγμένο Συμβούλιο στο σύνολό του, σε ευθεία αντίθεση πρός κάθε προσέγγιση και διάλογο.

Επιπλέον, ο αρχιεπίσκοπος Ιώβ αντικατέστησε το απλό παραδοσιακό γεύμα εργασίας που λάμβανε χώρα στους χώρους της Αρχιεπισκοπής, με πρόσκληση για πραγματοποίησή του σε πιστοποιημένο εστιατόριο, ένα από τα πιο ξεχωριστά και ακριβά του Παρισιού, όπου το γεύμα βάσης κοστίζει μόνο 200 ευρώ κατ᾽ άτομο. Το Συμβούλιο της Αρχιεπισκοπής ανησυχεί για τέτοιου είδους έξοδα πέρα και έξω από τις δυνατότητές της από κάθε άποψη: η απόδειξη δεν εστάλη προς το παρόν στον ταμία της Αρχιεπισκοπής, γεγονός που παραπέμπει σε έναν «γενναιόδωρο ευεργέτη», προς τον οποίο δημιουργήθηκε κάποια υποχρέωση και, ως εκ τούτου, μία εξάρτηση. Από την άλλη, προκαλεί κατάπληξη η προσφυγή σε έναν τέτοιο «γενναιόδωρο ευεργέτη» για ένα γεύμα, τη στιγμή που ένα τόσο σημαντικό ποσό (4.000 ευρώ) θα ήταν ζωτικής φύσεως για πολλές από τις ενορίες μας.

– Ο αρχιεπίσκοπος Ιώβ δεν θα συγκαλέσει το 2016 τη Γενική Συνέλευση της Αρχιεπισκοπής παρά μόνον εάν θα έχει ολοκληρωθεί ο έλεγχος της αντιπροσώπευσης στην εν λόγω Γενική Συνέλευση, η οποία ξεκίνησε από την μία μεριά με την είσοδο νέων ιερέων στην Αρχιεπισκοπή, και ειδικά Ουκρανών συμπατριωτών του, στους οποίους ανατέθηκαν αμέσως καίριες ευθύνες και μάλιστα σε ένα περιβάλλον με θεσμούς και παραδόσεις, που τους ήταν παντελώς ξένες, και από την άλλη μεριά, με την ανάκληση προηγούμενων και με τον διορισμό νέων προσώπων κατά το δοκούν, ώστε να επιτυγχάνεται η επιθυμητή «αυθόρμητη» υποστήριξη…

– Ο αρχιεπίσκοπος Τελμησού Ιώβ προχωρεί σε διαβήματα στις Γαλλικές Αρχές εναντίον Τμημάτων της Αρχιεπισκοπής, χωρίς να έχει πρωτύτερα θέσει το θέμα ή ενημερώσει το αρχιεπισκοπικό Συμβούλιο ή το αντίστοιχο Τμήμα, όπως διακηρύττεται επίσης και στην Διακήρυξη του Ινστιτούτου Θεολογίας του Αγίου Σεργίου Παρισίων.

– Ο αρχιεπίσκοπος Ιώβ χρησιμοποιεί τους πόρους της Αρχιεπισκοπής για προσωπικούς λόγους, και μάλιστα για την αγωγή που κατέθεσε στην δικαιοσύνη εναντίον του Ινστιτούτου Θεολογίας του Αγίου Σεργίου Παρισίων [3], για το ταξίδι του δικηγόρου του στην Κωνσταντινούπολη, του οποίου τον σκοπό αγνοεί παντελώς το αρχιεπισκοπικό Συμβούλιο, το οποίο δεν ερωτήθηκε ούτε ενημερώθηκε γι’ αυτό, καθώς και για την αμοιβή του δικαστικού κλητήρα, πάλι για άγνωστο λόγο.

– Ο αρχιεπίσκοπος Ιώβ εξακολουθεί να συμβουλεύεται τον δικηγόρο του, κάτι που δημιουργεί ερωτήματα σχετικά με τον λόγο για τον οποίο ο Σεβασμιώτατος Ιώβ προσπάθησε να εμποδίσει την ενορία της Νίκαιας να καταθέσει αγωγή στην δικαιοσύνη, για να επανακτήσει τον εναπομείναντα Ναό και το Κοιμητήριο, που έχουν παρανόμως υφαρπαγεί από το Ρωσικό Κράτος το 2014.

– Ο αρχιεπίσκοπος Ιώβ φιμώνει κατά το δυνατόν τις πηγές κοινωνικής διαδικτύωσης και ενημέρωσης: ο παλαιός διαδικτυακός ιστότοπος της Αρχιεπισκοπής έχει μεταβληθεί σε προσωπικό του ιστότοπο, στον οποίο πλέκει – ο ίδιος – το εγκώμιό του. Είναι θλιβερό το να διαπιστώνει κανείς ότι οι πληροφορίες που είναι διαθέσιμες στον ιστότοπο αυτό διαψεύδονται τόσο συχνά από την πραγματικότητα.

Το έντυπο της Εξαρχίας δεν κυκλοφορεί πλέον, ενώ ο ιστότοπος « Orthodoxie » παραμένει προς ώρας σιωπηλός σχετικά με την κατάσταση της Αρχιεπισκοπής.

Επιπλέον, ο αρχιεπίσκοπος Ιώβ απείλησε με καθαίρεση έναν ιερέα, τον οποίο υποπτεύεται ότι γνωρίζει την ταυτότητα ατόμων που δημοσιεύουν σε διάφορους ιστοτόπους άρθρα σχετικά με την κρίση της Αρχιεπισκοπής, σε περίπτωση που οι ιστότοποι αυτοί δεν παύσουν να λειτουργούν.

3. Ωστόσο, κατά την διάρκεια ολόκληρου αυτού του έτους των ανοιχτών και υπογείων αντιπαραθέσεων, προτιμήσαμε να σιωπήσουμε δημοσίως και να προσπαθήσουμε να προβληματίσουμε τον Αρχιεπίσκοπο Τελμησού Ιώβ, ελπίζοντας να παύσει το σκάνδαλο, να μην βγαίνει έξω από το εσωτερικό της Εκκλησίας, και να πρυτανεύσουν η λογική και η κοινωνία. Ζητάμε συγγνώμη σε όποιον συμπέρανε εσφαλμένα, λόγω αυτής της στάσης αναμονής, ότι το αρχιεπισκοπικό Συμβούλιο αποποιείται των ευθυνών και των καθηκόντων του.

Από τις μαρτυρίες και τα παράπονα που μας έχουν απευθυνθεί, έχουμε επίγνωση ότι τόσο οι ενορίες όσο και οι θεσμοί της Αρχιεπισκοπής μας, και πάνω από όλους οι άνθρωποι που τους συνθέτουν, έχουν υποφέρει και απελπιστεί από την κατάσταση, γι’ αυτό και αυτήν την στιγμή απευθύνουμε τις σκέψεις μας και τις προσευχές μας προς αυτούς όλους.

Η κρίση την οποία διέρχεται η Αρχιεπισκοπή μας από την εκλογή του αρχιεπισκόπου Ιώβ μέχρι σήμερα έχει φτάσει στο αποκορύφωμά της τις τελευταίες μέρες με τρία γεγονότα που αποτελούν το σύμβολο της φυσικής και ηθικής καταστροφής της, η οποία προσβάλλει υπέρ το δέον τα ίδια τα θεμέλια της πίστης και της ανθρώπινης συνείδησής μας.

α. Μια πρώτη ενορία, η Ενορία του Αγίου Νικολάου του Θαυματουργού στο Σαιν-Λουί, αποφάσισε να αποχωρήσει οριστικά από την Αρχιεπισκοπή. Η απόφαση αυτή μας λυπεί, γιατί διασπά την ακεραιότητα της Αρχιεπισκοπής και αφορά σε μία από τις παλαιότερες ενορίες μας. Ωστόσο, την κατανοούμε, γνωρίζοντας ότι εδώ και έναν χρόνο αγνοήθηκαν όλες οι εκκλήσεις της ενορίας αυτής και του επικεφαλής της προς τον Σεβασμιώτατο Ιώβ. Η απόφαση ελήφθη από την Γενική Συνέλευση της Ενορίας, η οποία αποτελεί συλλογικό όργανο που θεμελιώνεται στην Γαλλική νομοθεσία. Ως αρχιεπισκοπικό Συμβούλιο, ζητούμε με την ευκαιρία αυτή συγγνώμη από τον επικεφαλής της, τον πρωθιερέα Βλαδίμηρ Σιμπάεφ για την βίαιη αντίδραση του αρχιεπισκόπου Ιώβ απέναντί του και τις προσωπικές ποινές που του επέβαλε.

β. Το Ινστιτούτο Θεολογίας του Αγίου Σεργίου Παρισίων είναι ένας θεσμός αναφοράς της Αρχιεπισκοπής μας, που ιδρύθηκε από τον Μητροπολίτη Ευλόγιο και έχει αποκτήσει διεθνή φήμη. Πήρε σήμερα την σοβαρή απόφαση να διακόψει τη διδασκαλία, σύμφωνα με το Ωρολόγιο Πρόγραμμα σπουδών, και λαμβάνουμε υπόψη μας την απόφαση αυτή του Ινστιτούτου με θλίψη αλλά και με ρεαλισμό. Πολλοί από τους λόγους που αναφέρθηκαν στην Διακήρυξη του Ινστιτούτου της 16ης Ιουνίου 2015 είναι γενικοί και επιλέξαμε να επαναλάβουμε εδώ μερικές προτάσεις, καθώς θεωρούμε ανώφελο να ρητορεύουμε άσκοπα για την περιγραφή των ίδιων γεγονότων. Η μερική ομοιότητα των κειμένων δεν είναι άλλωστε τυχαία.

γ. Ο αρχιεπίσκοπος Ιώβ άσκησε αφόρητη πίεση σε έναν μοναχό, για να υπογράψει ψευδώς ενάντια στη συνείδησή του, περιφρονώντας τις μοναχικές του υποσχέσεις. Αυτή η στάση βαθύτατα σοκαριστική, είναι επονείδιστη, όταν αποσκοπεί σε μία προσωπική εκδίκηση.

4. Πέρα από αυτά τα σύμβολα, η καταστική και ηθική ευθύνη μας ενώπιον της Γενικής Συνέλευσης της Αρχιεπισκοπής που μας εξέλεξε, είναι ακριβώς η επαγρύπνηση για την φυσική και ηθική ακεραιότητα της Αρχιεπισκοπής, όπως επίσης και η ανησυχία μας για τις νομικές και οικονομικές συνέπειες, καθώς για την αμαύρωση της εικόνας της Αρχιεπισκοπής.

5. Το Συμβούλιο της Αρχιεπισκοπής προτείνει σε όλα τα συστατικά όργανά της να συσκεφτούν για το μέλλον της Αρχιεπισκοπής μας, και τα συμπεράσματα να συζητηθούν σε μία Γενική Συνέλευση το 2016, στην οποία θα κληθούν οι νόμιμοι εκπρόσωποι, σύμφωνα με το επικυρωμένο από τη Μητέρα-Εκκλησία Καταστατικό, επειδή ακριβώς έχουν εκλεγεί νομίμως.

6. Ζητούμε από τους αρχαιότερους κληρικούς και λαϊκούς, που διακόνησαν πιστά την Αρχιεπισκοπή, να δώσουν την υποστήριξή τους στις ενορίες κατά το μέτρο των δυνατοτήτων τους, υποστήριξη που θα μπορούσε να αποδειχθεί αναγκαία για τον λόγο ότι ο αρχιεπίσκοπος ενέταξε και νέους κληρικούς στην Αρχιεπισκοπή, οι οποίοι αμέσως διορίστηκαν σε θέσεις ευθύνης και οι οποίοι αγνοούν την λειτουργία της και τις παραδόσεις της, όπως επίσης τη νομοθεσία και τη γαλλική γλώσσα.

7. Τέλος, τα μέλη του Συμβουλίου διαπιστώνουν έναν τρόπο λειτουργίας που βγαίνει από το πλαίσιο των επικυρωμένων από τη Μητέρα-Εκκλησία Καταστατικών, ειδικότερα αυτών που ρυθμίζουν τη διαχείριση της περιουσίας της Εξαρχίας. Με σκοπό την αποφυγή διασπάθησης των εσόδων της Αρχιεπισκοπής, μόνον τα καθημερινά λειτουργικά έξοδα θα καλύπτονται από εδώ και πέρα.

Τολμούμε να παρακαλέσουμε την Αυτού Θειοτάτη Παναγιότητα τον Οικουμενικό Πατριάρχη κ.κ. Βαρθολομαίο, ώστε να επεκτείνει την εύνοιά του στους κληρικούς μας, για να μπορέσουν να ζήσουν χωρίς απειλές και χωρίς πιέσεις και χωρίς να είναι υποχρεωμένοι στην απάνθρωπη επιλογή: να υποκύψουν, τουλάχιστον κατ᾽ επίφαση, σε απαξιωτικές υπερβολικές απαιτήσεις που θέτουν τη συνείδησή τους σε ταραχή, με σκοπό να συνεχίσουν να ασκούν τα ποιμαντικά τους καθήκοντα, διακονώντας τους πιστούς ή να διατηρήσουν την αξιοπρέπειά τους εκφράζοντας την άποψή τους με κίνδυνο να υποστούν άδικα, καταπιεστικά και ταπεινωτικά μέτρα που μπορεί να φθάσουν και μέχρι την καθαίρεση.

Είμαστε σθεναρά προσδεμένοι στη ζωντάνια και στην εμπειρία της παρακαταθήκης που μας παραδόθηκε. Δεν θα αποκλίνουμε από τη γραμμή που χάραξαν οι πατέρες μας: μία Εκκλησία που σέβεται και ακούει τον καθένα χωριστά σε συμφωνία με τη διδασκαλία του Ευαγγελίου. Με λύπη αλλά και με ελπίδα που μας δίνει η πίστη μας στον Θεό υπογράφουμε αυτή τη Δήλωση και υιοθετούμε με ταπείνωση τους λόγους του Μητροπολίτη Ευλογίου, ο οποίος εργάστηκε με θέρμη, ώστε να απελευθερώσει την Εκκλησία από κάθε καταναγκασμό, διοικητικό πρώτα και στη συνέχεια πολιτικό: «Χωρίς την εκκλησιαστική ελευθερία δεν μπορεί να υπάρξει δυναμική εκκλησιαστική ζωή ούτε θετικό ποιμαντικό έργο».

Αυτή η Δήλωση υιοθετήθηκε από μεγάλη πλειοψηφία του Συμβουλίου της Αρχιεπισκοπής. Προς αποφυγή, όμως, νέων αντιποίνων προς τους κληρικούς, ανέλαβαν ομόφωνα την ευθύνη μόνον τα λαϊκά μέλη.

[1] Αυτή η Δήλωση υιοθετήθηκε από μεγάλη πλειοψηφία του Συμβουλίου της Αρχιεπισκοπής. Προς αποφυγή, όμως, νέων αντιποίνων προς τους κληρικούς, ανέλαβαν ομόφωνα την ευθύνη μόνον τα λαϊκά μέλη.
[2] Ανακοινωθέν του Αρχιεπισκόπου Τελμησού Ιώβ, της 23ης Ιουνίου 2015.
[3] Πρβλ. Δήλωση του Ινστιτούτου του Αγίου Σεργίου, της 16ης Ιουνίου 2015.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Λόγω της σοβαρότητας των γεγονότων το Orthodoxia.info είναι πρόθυμο να φιλοξενήσει κάθε άποψη σχετική με αυτά και να δώσει βήμα σε όλους τους εμπλεκόμενους διατηρώντας ουδέτερη στάση και χωρίς να υιοθετεί φυσικά τις θέσεις καμίας πλευράς.

Ο Γιώργος Φερδής είναι πτυχιούχος Θεολογίας του Ορθόδοξου Ινστιτούτου Αγίου Σεργίου Παρισίων και έχει σπουδάσει δημοσιογραφία στην Αθήνα.