Την αγωγή του Υπουργείου Πολιτισμού της Ουκρανίας να μετονομαστεί η Εκκλησία της Ουκρανίας του Πατριαρχείου Μόσχας απέρριψε το Ανώτατο Δικαστήριο της χώρας, επιτρέποντας στην Εκκλησία υπό τον μητροπολίτη Ονούφριο να διατηρήσει το όνομά της.

Στις 11 Δεκεμβρίου, το Ανώτατο Δικαστήριο της Ουκρανίας εξέτασε την υπόθεση, αποφασίζοντας να μη δικαιώσει την αγωγή του Υπουργείου Πολιτισμού αλλά να ακολουθήσει τις γνωμοδοτήσεις των πρωτοβάθμιων δικαστηρίων.

“Δεδομένου ότι η μη εφαρμογή τέτοιων μέτρων μπορεί να περιπλέξει σημαντικά ή ακόμη και να καταστήσει αδύνατη την εκτέλεση της δικαστικής απόφασης, εάν η απαίτηση ικανοποιηθεί και να περιπλέξει την αποτελεσματική προστασία και αποκατάσταση των δικαιωμάτων και συμφερόντων του ενάγοντος, για την προστασία του οποίου άσκησε έφεση στο δικαστήριο», αναφέρεται μεταξύ άλλων στην απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου.

Tagged: