Χθες, ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Μαρωνείας καί Κομοτηνῆς ἐχοροστάτησε κατά τήν ἀκολουθίαν τῆς Γ΄ Στάσεως τῶν Χαιρετισμῶν πρός τήν Ὑπεραγίαν Θεοτόκον, ὡς ἀκολούθως:

Περί ὥραν 12ην μεσημβρινήν εἰς τήν 2αν Μοίραν Σταθμοῦ Ἐλέγχου καί Προειδοποιήσεως (ΜΣΕΠ) τῆς Πολεμικῆς Ἀεροπορίας εἰς τήν Μαρώνειαν, παρουσίᾳ τοῦ Διοικητοῦ, τῶν στελεχῶν καί τῶν Στρατευομένων, ὅπου εὐχήθηκε ἡ Παναγία νά προστατεύῃ καί νά ἐνισχύῃ τό ἐπιτελούμενο ἔργο.

Περί ὥραν 5ην ἀπογευματινήν εἰς τήν Μονάδα Φροντίδας Ἠλικιωμένων (Γηροκομεῖο) Κομοτηνῆς καί εὐχήθηκε καταλλήλως πρός τήν Διευθύντρια, τούς ἐργαζομένους καί τούς περιθαλπομένους.

Περί ὥραν 7ην ἀπογευματινήν εἰς τόν Ἱερόν Ἐνοριακόν Ναόν Παμμεγίστων Ταξιαρχῶν Ξυλαγανῆς, ὅπου ἀνεφέρθη εἰς τό πρόσωπον τῆς Κυρίας Θεοτόκου, ἐπεσήμανε δέ τό πλῆθος τῶν ἀρετῶν Της ὥστε νά γίνῃ δοχεῖον τῆς Θείας Χάριτος καί προσεκάλεσε τούς πιστούς νά ἀντλήσουν δύναμη καί χαρά ἀπό τήν πνευματική μας Μητέρα ὥστε νά συνεχίσουμε τόν ἀγῶνα τῆς Τεσσαρακοστῆς καί νά ἀξιωθοῦμε νά φθάσουμε νά προσκυνήσουμε καί τήν Ἁγίαν Ἀνάστασιν.

Κείμενα από το γραφείο Τύπου της Ιεράς Μητροπόλεως Μαρωνείας και Κομοτηνής. Τα κείμενα αυτά δημοσιεύονται χωρίς καμία παρέμβαση από την συντακτική ομάδα του orthodoxia.info

Ετικέτες: