Καθήκοντα Γραμματέα της Συνοδικής Επιτροπής επί των οικονομικών ανέλαβε ο Αρχιμ. Παντελεήμων Παπασυνεφάκης με σημερινή απόφαση της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου, σε συνέχεια της χθεσινής απόφασής της για την πλήρωση των κενών θέσεων στις συνοδικές επιτροπές και υπηρεσίες. Ο Αρχιμ. Παντελεήμων Παπασυνεφάκης θα συνεχίσει τα καθήκοντά του και ως διευθυντής του Κέντρου Συμπαραστάσεως Παλιννοστούντων και Μεταναστών – Οικουμενικό Πρόγραμμα Προσφύγων της Εκκλησίας της Ελλάδος.

Ετικέτες: