Ἀγαπητοί μου ἀδελφοί,

Δέν ὑπάρχει ἄλλη λέξη ὀμορφότερη μέσα στόν γήινο κόσμο, μέσα σέ ὅλους τούς πολιτισμούς καί τίς ἐποχές, ἀπό τήν λέξη μάνα! Ἡ μάνα εἶναι τό γλυκύτερο πλάσμα στόν κόσμο ὁλόκληρο, γιά κάθε ἄνθρωπο, πού ἀνοίγει τά μάτια του στόν ἥλιο.

Κάθε ἄνθρωπος, μικρός ἤ μεγάλος, νήπιο, νεανίας, μεσήλικας ἤ γέρος, ὅταν προφέρει τήν λέξη αὐτή καί ὅταν ἀναφέρεται στό πρόσωπο αὐτό, πού τόν κυοφόρησε καί τόν ἔφερε στόν κόσμο, ἀγάλλεται καί ἔντονα συναισθήματα ἀνεβαίνουν ἀπό την καρδιά του. Ἡ μάνα εἶναι τό ἱερώτερο πρόσωπο, γιά τόν καθένα μας, σέ αὐτόν τόν κόσμο.

Ὅμως, ἐνῷ γιά τόν κάθε ἄνθρωπο ὑπάρχει ἡ μάνα, ἡ δική του μάνα, ὑπάρχει γιά ὅλους, μιά ἄλλη Μάνα, πού μᾶς σκέπει ὅλους. Ἄν ἡ μάνα μας, εἶναι πολύτιμη γιά τόν καθένα μας, αὐτή ἡ Μάνα, ἡ Παναγία μας, εἶναι ὅ, τι πολυτιμότερο ἔχει νά παρουσιάσει τό γένος τῶν ἀνθρώπων.

Ἡ μάνα μας εἶναι, πού μᾶς ἔφερε στό φῶς τοῦ ἥλιου. Αὐτή ἡ Μάνα, ἡ Θεοτόκος, μᾶς ἔδωσε τόν Νοητό Ἥλιο τῆς Δικαιοσύνης, τόν Χριστό μας καί φωτίζει τό σκότος κάθε ἀνθρώπου, πού ἔρχεται σέ αὐτόν τόν κόσμο, ὅπως μᾶς λέει ὁ Ἅγιος Γρηγόριος ὁ Παλαμάς.

Ἡ μάνα μας, μᾶς μαζεύει, ὅπως ἡ κλῶσσα τά παιδιά της, κάτω ἀπό τήν προστατευτική ἀγκαλιά της. Αὐτή ἡ Μάνα, ὅλου τοῦ κόσμου,
μᾶς μαζεύει μέσα στήν μεγάλη ἀγκαλιά, τήν Σωτήριο Ἀγκαλιά, τήν Ἐκκλησία τοῦ Υἱοῦ Της. Ἐκεῖ ὅπου, ὅποιος καταφεύγει, βρίσκει,
ὄχι μόνο τήν θαλπωρή, ἀλλά τήν ἴδια τήν σωτηρία.

Ἡ μάνα μας, μᾶς ἔθρεψε μέ τό μητρικό της γάλα καί φρόντισε γιά τήν τροφή μας, ὅσο ἤμασταν παιδιά, γιά νά μᾶς κρατήσει στήν ζωή. Αὐτή ἡ Μάνα, ἡ Κεχαριτωμένη, μᾶς δίνει τήν Αἰώνια Τροφή, τόν Ἄρτο τῆς Ζωῆς, Τόν ὁποῖον ὅποιος γεύεται, ἔχει, ὄχι ἁπλά ζωή,
ἀλλά τήν Αἰώνιο Ζωή, γιατί εἶναι ὁ Σωτήρας μας καί Λυτρωτής Ἰησοῦς Χριστός.

Ἡ μάνα μας, μᾶς πότισε μέ τό φυσικό νερό. Ἡ Μάνα αὐτή, ἡ Παντάνασσα, μᾶς δροσίζει μέ τό Αἷμα τό Ζωηρόν, τό Αἷμα τοῦ Μονογενοῦς Υἱοῦ Της, πού χύθηκε πάνω στόν Σταυρό, γιά νά δροσίσει τήν ψυχή κάθε ἀνθρώπου.

Ἡ μάνα μας, μᾶς στάθηκε στήριγμα καί βοηθός σέ κάθε στιγμή τῆς ζωῆς μας καί εἶναι τό μοναδικό πρόσωπο, πού ποτέ δέν θά μᾶς ἐγκαταλείψει, ὅσο καί ἄν τήν πικράνουμε.

Ἔτσι καί ἡ Μεγάλη Μάνα μας, ἡ Παναγιά στέκεται δίπλα μας σέ κάθε βῆμα τῆς ζωῆς μας καί μᾶς προτρέπει, μᾶς βοηθάει, μᾶς δίνει θάρρος καί κουράγιο νά ἀντιμετωπίσουμε τίς δυσκολίες τῆς ζωῆς μας καί εἶναι πάντα πρόθυμη, νά προστρέξει στόν Υἱό καί Θεό Της, τόν Σωτῆρά μας, καί νά μεσιτεύσει, γιά τά παιδιά Της, τό ἀνθρώπινο γένος καί τόν κάθε ἕνα ἀπό ἐμᾶς ξεχωριστά, νά μᾶς φυλάῃ ἀπό τίς παγίδες τοῦ ἐχθροῦ, ἀλλά καί νά μᾶς συγχωρεῖ στίς πτώσεις μας, τίς πνευματικές καί νά δείχνει τήν εὐσπλαχνία Του κάθε φορά, πού ἐμεῖς ἀπομακρυνόμαστε, ἀπό τό θέλημά Του.

Ἄς ἀκουμπήσουμε λοιπόν καί ἐμεῖς ἀδελφοί μου, στό μέγιστο πνευματικό στήριγμα, πού εἶναι ἡ Μητέρα τῆς Ζωῆς, ἡ Μητέρα ὅλων μας, καί ἄς ἀποθέσουμε τούς πόνους μας, τούς καημούς μας, τίς προσευχές μας καί τά αἰτήματά μας καί τά προβλήματά μας, γιά νά λάβουμε χάρη καί δύναμη καί τό μέγα ἔλεος τοῦ Υἱοῦ Της καί Θεοῦ μας, γιατί ὅπως μᾶς βεβαιώνει ὁ Ὑμνῳδός «πολλά γάρ ἰσχύει δέησις Μητρός, πρός εὐμένειαν Δεσπότου».

Μέ πατρικές ἑόρτιες εὐχές, ἐν Κυρίῳ,
Χρόνια πολλά, εὐλογημένα, δημιουργικά, εἰρηνικά καί Θεοσκέπαστα,

Ὁ Ἐπίσκοπος καί Ποιμενάρχης Σας.

† Ο ΓΛΥΦΑΔΑΣ, ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ, ΒΟΥΛΑΣ, ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ΚΑΙ ΒΑΡΗΣ ΠΑΥΛΟΣ ὁ Α΄

Κείμενα από το γραφείο Τύπου της Ιεράς Μητροπόλεως Γλυφάδος. Τα κείμενα αυτά δημοσιεύονται χωρίς καμία παρέμβαση από την συντακτική ομάδα του orthodoxia.info

Ετικέτες: