Πραγματοποιήθηκε τήν Τρίτη 31η Ὀκτωβρίου 2017 ὑπό τήν αἰγίδα τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας κ. Γεωργίου στό Κέντρο Ἐπιμορφώσεως καί Ἐπικοινωνίας (Συνεδριακό Κέντρο) τῆς Μητροπόλεώς μας στήν Εὐαγγελίστρια Ἀλιάρτου ἡ προγραμματισμένη ἐτήσια Ἱερατική Σύναξη ὅλων τῶν Κληρικῶν τῆς κατά Βοιωτίαν Ἐκκλησίας μέ σκοπό τόν προβληματισμό πάνω σέ ἐπίκαιρα ποιμαντικά, πνευματικά καί κοινωνικά ζητήματα, τόν ἀποτελεσματικότερο συντονισμό τῆς ἐκκλησιαστικῆς διακονίας, τήν καθοδήγηση τῶν κληρικῶν ἀπό τόν Ἐπίσκοπο, τήν γόνιμη ἀνταλλαγή ἀπόψεων, τή λήψη συλλογικῶν ἀποφάσεων, τήν ἐπικοινωνία καί τήν ἐνίσχυση τῶν συναδελφικῶν δεσμῶν μεταξύ τῶν κληρικῶν.

Ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας κ. Γεώργιος ἐκήρυξε καί εὐλόγησε τήν ἔναρξη τῆς συνεδρίας καί εὐχαρίστησε τούς κληρικούς γιά τήν πρόθυμη ἀνταπόκρισή τους στήν πρόσκληση καί ἐτόνισε ὅτι οἱ συνάξεις αὐτοῦ τοῦ εἴδους πρέπει νά ἔχουν οὐσιαστικό χαρακτήρα γιά νά ἀποβαίνουν ἀποτελεσματικές.

Κεντρικός ἄξονας προβληματισμοῦ αὐτῆς τῆς σύναξης ὁρίσθηκε ἡ «Ἐκκλησιαστική Κατήχηση», γιατί ἔχει διαπιστωθεῖ ὅτι στίς νέες συνθῆκες γενικῆς ἐκκοσμίκευσης μέ τήν τάση νά παραγκωνίζεται ἡ Ἑλληνορθόδοξη παράδοση καί ὁ θεσμός τῆς Ἐκκλησίας νά τίθεται στό περιθώριο ὁ ἑλληνικός λαός χρειάζεται ἐπειγόντως ἐπανευαγγελισμό καί ἡ νεολαία μας παραμένει ἀπληροφόρητη καί ἀκατήχητη ἀκόμη καί σέ σχέση μέ βασικές ἀλήθειες τῆς πίστεως.

Ὁ πανοσ. Ἀρχιμανδρίτης Γεώργιος Θανάσου ἐκοινοποίησε στή σύναξη τά πορίσματα προηγηθείσης Ἡμερίδας σχετικῆς μέ τήν κατήχηση, ἐνῶ ὁ Τακτικός Ἱεροκήρυκας τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Θηβῶν & Λεβαδείας πανοσ. Ἀρχιμανδρίτης Σιλουανός Πεπονάκης πραγματοποίησε εἰσήγηση συνοψίζοντας τούς προβληματισμούς πού ἀναπτύχθηκαν στήν ἐν λόγῳ ἡμερίδα.

Κατέληξε στό συμπέρασμα ὅτι εἶναι ἀνάγκη νά δημιουργηθεῖ σχολή στελεχῶν κατηχητικοῦ ἔργου, νά ἀξιοποιηθοῦν τά ἤδη ὑπάρχοντα στελέχη, νά διευρυνθεῖ ὁ κατηχητικός ρόλος τῆς Κατασκήνωσης τῆς Μητροπόλεώς μας καθώς καί νά βροῦμε νέους διαύλους ἐπικοινωνίας μέ τήν ἐκπαιδευτική κοινότητα γιά συντονισμό τῆς κατηχητικῆς δραστηριότητας στό χῶρο τῆς νεολαίας.

Ἀκολούθησε ζωηρός καί ἐνδιαφέρων διάλογος καί ἐκφράσθηκαν πολλές καί διάφορες ἀπόψεις.

Ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας συνόψισε συμπερασματικά καί ἔδωσε κατευθύνσεις γιά ποιμαντικά καί διοικητικά θέματα. Στάθηκε ἰδιαίτερα στήν ἀνάγκη προσαρμογῆς τῆς κατηχητικῆς προσπάθειας στίς νέες συνθῆκες καί στίς μεγάλες εὐκαιρίες πού μᾶς δίνει ὁ χῶρος τῶν Νεανικῶν Ἐκκλησιαστικῶν Κατασκηνώσεων.

Στό τέλος ἡ Σύναξη ἐξέδωσε ψήφισμα πού ἐγκρίθηκε μέ μεγάλη πλειοψηφία σχετικά μέ τό μάθημα τῶν θρησκευτικῶν στήν πρωτοβάθμια καί δευτεροβάθμια ἐκπαίδευση καί τό νέο νόμο γιά τήν ἀλλαγή φύλου.

Κείμενα από το γραφείο Τύπου της Ιεράς Μητροπόλεως Θηβών και Λεβαδείας. Τα κείμενα αυτά δημοσιεύονται χωρίς καμία παρέμβαση από την συντακτική ομάδα του orthodoxia.info

Ετικέτες: