Τήν Κυριακήν, Δ΄ τῶν Νηστειῶν, 18ην Μαρτίου 2018, ἐτελέσθη τρισαρχιερατική Θεία Λειτουργία στόν Ἱερό Ἐνοριακό Ναό Ἁγίας Βαρβάρας Κομοτηνῆς προεξάρχοντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ἐδέσσης, Πέλλης καί Ἀλμωπίας κ. Ἰωὴλ, καί συλλειτουργησάντων τῶν Σεβασμιωτάτων Μητροπολιτῶν: Φιλίππων, Νεαπόλεως καί Θάσου κ. Στεφάνου, καί τοῦ Ποιμενάρχου τῆς κατά Μαρώνειαν καί Κομοτηνήν Ἐκκλησίας κ. Παντελεήμονος.

Εἰς τήν Εὐχαριστιακήν σύναξιν τόν Θεῖον λόγον ἐκήρυξε ἐμπνευσμένα ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Φιλίππων, Νεαπόλεως καί Θάσου κ. Στέφανος, ἀναφερθείς στό ἀναγνωσθέν Ἀποστολικόν ἀνάγνωσμα, καθώς καί εἰς τήν σημασίαν τῆς σημερινῆς συνάξεως ὡς μαρτυρίας ζωῆς καί μνήμης ὅσων ἐθυσιάσθησαν ὑπέρ Πίστεως καί Πατρίδος.

Πρίν τήν ἀπόλυσιν τῆς Θείας Λειτουργίας ἐτελέσθη ἐπιμνημόσυνος δέησις ὑπέρ ἀναπαύσεως τῶν θυμάτων τῶν διωγμῶν τοῦ Θρακικοῦ Ἑλληνισμοῦ ὑπό τῶν Βουλγάρων καί τῶν Νεοτούρκων κατά τόν 20όν αἰῶνα, ἐν συνεχείᾳ δέ σύμπας ὁ Κλῆρος, οἱ Ἄρχοντες, ὁ πιστός Λαός καί οἱ ἐκπρόσωποι τῶν Πολιτιστικῶν Συλλόγων καί Σωματείων τοῦ Νομοῦ καί τῆς πόλεως μετέβησαν εἰς τόν αὔλειον χῶρον τοῦ Ναοῦ, ὅπου ἔλαβον χώραν τά ἀποκαλυπτήρια τοῦ Μνημείου μεθ ἐπιγράμματος, τοῦ ὁποίου τήν ἔμπνευσιν καί ἐπιμέλειαν ἀνέλαβε ὁ Ἅγιος Ἐδέσσης κ. Ἰωὴλ.

Μετά τήν ἀνάγνωσιν τοῦ Τρισαγίου ὁ Ἅγιος Μαρωνείας καί Κομοτηνῆς κ. Παντελεήμων κατέθεσε στέφανον, ἐνῶ ἅπαντες οἱ παριστάμενοι ἔψαλον τόν Ἐθνικόν Ὕμνον, διενεμήθησαν δέ καί ἀναμνηστικά.

Ἐμφανῶς συγκινημένος ὁ Μητροπολίτης μας κ. Παντελεήμων ἀφοῦ ἐδοξολόγησε τό ὄνομα τοῦ Θεοῦ διά τήν σημερινήν εὐκαιρίαν, εὐχαρίστησε κατ’ ἀρχάς τούς ἀνταποκριθέντας εἰς τήν πρόσκλησιν Μητροπολίτας Ἐδέσσης κ. Ἰωὴλ, καί Φιλίππων κ. Στέφανον πού ἐγκαινίασαν τήν πρωτοβουλίαν τῆς τοπικῆς μας Ἐκκλησίας, κατόπιν δέ τούς Ἄρχοντας, τήν Στρατιωτικήν Ἡγεσίαν καί τούς ἐκπροσώπους τῶν Συλλόγων καί Σωματείων, ὥστε νά καθιερωθῇ ἑκάστην Τετάρτην Κυριακήν τῶν Νηστειῶν ἡ τέλεσις τοῦ μνημοσύνου τῶν καταγραφέντων θυμάτων τοῦ Θρακικοῦ Ἑλληνισμοῦ, τῶν ὁποίων τό μνημεῖον θά ἀποτελεῖ σημεῖον ἀναφορᾶς καί ἐνθυμήσεως τῆς θυσίας, καθώς χρέος ὅλων εἶναι ἀφ’ ἑνός μέν ἡ μνήμη ἀφ’ ἑτέρου δέ ἡ ἀπόδοσις τιμῆς καί ἡ μίμησις τοῦ θάρρους καί τῆς αὐταπαρνήσεως τῶν πεσόντων πού γεννᾶ ἡ ἐλπίδα μέ τήν πίστη στόν ἀληθινό Θεό.

Κείμενα από το γραφείο Τύπου της Ιεράς Μητροπόλεως Μαρωνείας και Κομοτηνής. Τα κείμενα αυτά δημοσιεύονται χωρίς καμία παρέμβαση από την συντακτική ομάδα του orthodoxia.info

Ετικέτες: