Έγγραφα, πραγματείες, αλληλογραφία, ιστορικά στοιχεία δεδομένα και αναλύσεις σε τέσσερις ξεχωριστές και μια κοινή συνεδρίαση χρειάστηκαν τα μέλη των επιτροπών δογματικών-νομοκανονικών και διορθοδόξων σχέσεων προκειμένου να καταλήξουν στο κοινό τους πόρισμα προς την Διαρκή Ιερά Σύνοδο, το οποίο τεκμηρίωσε ότι το Οικουμενικό Πατριαρχείο έχει το μοναδικό προνόμιο να εκχωρεί αυτοκεφαλία σε εκκλησιαστικές διοικήσεις.

Στις 5 Μαρτίου ο Αρχιεπίσκοπος δίνει εντολή στις συνοδικές επιτροπές να μελετήσουν από κοινού το θέμα της αναγνώρισης του αυτοκεφάλου της Ουκρανίας. Συνολικά 21 μητροπολίτες, θεολόγοι και στελέχη της Ιεράς Συνόδου, τα τακτικά μέλη των δυο επιτροπών καθώς και οι αναπληρωματικοί τους, συνεργάστηκαν για τρεις μήνες.

Η επιτροπή δογματικών και νομοκανονικών συνεδρίασε δυο φορές στις 6 Μαρτίου και 22 Μαΐου μελετώντας αλληλογραφία για το ουκρανικό ζήτημα (επιστολές του Οικουμενικού, του Μόσχας, του Σερβίας, κλπ) μελέτες και πραγματείες για το κύρος των χειροτονιών κληρικών χειροτονημένων από καθαιρεμένους και σχισματικούς επισκόπους, μελέτες και σημειώματα των μητροπολιτών Ναυπάκτου Ιερόθεου, Νέας Ιωνίας Γαβριήλ. Η επιτροπή στην συνέχεια ανέθεσε στον καθηγητή Βλάσιο Φειδά να εισηγηθεί για το νομοκανονικό σκέλος του ζητήματος.

Το υπόμνημα Φειδά δημοσίευσε το orthodoxia.info

Η επιτροπή διορθοδόξων ασχολήθηκε σε δυο συνεδριάσεις της με το ουκρανικό ζήτημα στις 13 Μαρτίου και 22 Μαΐου. Την επόμενη ημέρα οι δυο επιτροπές συνεδρίασαν από κοινού και κατέληξαν ομόφωνα στα πέντε συμπεράσματα:

1. Ουδέποτε το Οικουμενικό Πατριαρχείο παραχώρησε στο Πατριαρχείο μόσχας τη δικαιοδοσία επί της Μητρόπολης Κιέβου.
2. Το Οικουμενικό Πατριαρχείο έχει το προνόμιο της έκκλητης προσφυγής και από αρχιερείς άλλου εκκλησιαστικού κλίματος.
3. Ο Οικουμενικός Πατριάρχης είχε και έχει πάντοτε απαραμείωτο το κανονικό δικαίωμα ουχί μόνον όπως μεριμνά οφειλετικώς δια την υποστήριξιν των εμπεριστάτων ή δοκιμαζόμενων Ορθοδόξων Εκκλησιών, αλλά και την δεσμίαν κανονικήν υποχρέωσιν όπως αναλαμβάνη εγκαίρως όλας τας αναγκαίας πρωτοβουλίας δια την πρόληψιν, την αποτροπήν ή την θεραπείαν των επικινδύνων απειλών ή δοκιμασιών του εκκλησιαστικού σώματος.
4. Το Οικουμενικόν Πατριαρχείον έχει το κανονικόν προνόμιον αυτό μόνο να ανακηρύσσει το αυτοκέφαλον των κατά τόπους Ορθοδόξων Εκκλησιών.
5. Κατά το άρθρον 3 του ισχύοντος Συντάγματος «Η Ορθόδοξη Εκκλησία της Ελλάδος, που γνωρίζει κεφαλή της τον Κύριο ημών Ιησού Χριστό, υπάρχει αναπόσπαστα ενωμένη δογματικά με τη Μεγάλη Εκκλησία της Κωνσταντινούπολης.

«Κατόπιν των ανωτέρω θεωρήσαντες το θέμα της αυτοκεφαλίας της Εκκλησίας της Ουκρανίας εξ όψεως κανονικής ου μην αλλά και νομικής ευσεβεστάτως εισηγούμεθα ότι ουδέν το κωλύον την αναγνώρισιν του αυτοκεφάλου της Εκκλησίας της Ουκρανίας και την απόλυτον εναρμόνισιν και συμπόρευσιν της Εκκλησίας της Ελλάδος μετά του Οικουμενικού Πατριαρχείου» καταλήγει το κοινό υπόμνημα.

ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΓΙΑ ΟΥΚΡΑΝΙΚΟ

Ετικέτες: