Η Εκκλησία της Ελλάδος διέπεται ως προς την λειτουργία της από τον οικείο Καταστατικό Χάρτη της, δηλαδή τον Ν. 590/1977, ο οποίος κατατάσσεται στα νομοθετήματα επηυξημένης τυπικής ισχύος.


Προσφάτως, όμως, δημοσιεύθηκε στο Φύλλο Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (τεύχος 31 Α΄/23.2.2018) το υπ’ αριθ. 18 Προεδρικό Διάταγμα «Οργανισμός του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων», το οποίο τροποποιεί θεμελιώδεις διατάξεις του Καταστατικού Χάρτη και αμφισβητεί ταυτοχρόνως τις θεμελιωμένες συνταγματικώς σχέσεις Κράτους – Εκκλησίας (άρθρο 3), αλλά και το επίσης συνταγματικώς κατοχυρωμένο δικαίωμα της θρησκευτικής ελευθερίας, χωρίς μάλιστα την διαδικασία, που ο χαρακτήρας του Καταστατικού Χάρτη της Εκκλησίας της Ελλάδος ως νόμου επηυξημένης τυπικής ισχύος θα επέβαλλε.

Ειδικότερα:
Κατά το άρθρο 2 του Π.Δ/τος, που αφορά την διάρθρωση των Υπηρεσιών του Υπουργείου, προβλέπεται Γενική Γραμματεία Θρησκευμάτων στην οποία υπάγονται:
α) η Διεύθυνση Θρησκευτικής Διοίκησης,
β) η Διεύθυνση Θρησκευτικής Εκπαίδευσης και Διαθρησκευτικών Σχέσεων.
Περαιτέρω, κατά το άρθρο 58 του ως άνω Π. Δ/τος προβλέπονται τα εξής:

Άρθρο 58:
Διεύθυνση Θρησκευτικής Διοίκησης
1. Επιχειρησιακός στόχος της Διεύθυνσης Θρησκευτικής Διοίκησης είναι η εποπτεία της εφαρμογής της κυβερνητικής πολιτικής στον τομέα των Θρησκευμάτων.
2. Η Διεύθυνση Θρησκευτικής Διοίκησης συγκροτείται από τις ακόλουθες οργανωτικές μονάδες:
α) Τμήμα Α΄ Εκκλησιαστικής Διοίκησης.
β) Τμήμα Β΄ Ετεροθρήσκων και Ετεροδόξων.
γ) Τμήμα Γ΄ Μουσουλμανικών Υποθέσεων.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ΤΟ ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ ΤΟΥ ORTHODOXIA.INFO

Εκείνο που ενδιαφέρει άμεσα την Εκκλησία της Ελλάδος αλλά και το Οικουμενικό Πατριαρχείο είναι οι αρμοδιότητες που ανατίθενται στο Τμήμα Α΄ Εκκλησιαστικής Διοίκησης. Ούτως, συμφώνως προς την παράγραφο 3 του άρθρου 58, το Τμήμα Α΄ Εκκλησιαστικής Διοίκησης είναι αρμόδιο μεταξύ άλλως για:

α) την ίδρυση, κατάργηση και συγχώνευση των Ι. Μητροπόλεων,
β) τον έλεγχο και την εποπτεία των πράξεων οικονομικής διαχείρισης των λοιπών εκκλησιαστικών νομικών προσώπων της Ορθόδοξης Εκκλησίας της Ελλάδος, της Ορθόδοξης Εκκλησίας της Κρήτης και των Ιερών Μητροπόλεων της Δωδεκανήσου,
γ) την αναγνώριση, κατάσταση και αποχώρηση των Αρχιερέων των Εκκλησιών και Ι. Μητροπόλεων,
δ) την εποπτεία και την εφαρμογή των διατάξεων της νομοθεσίας για το κάθε είδους προσωπικό των εκκλησιαστικών νομικών προσώπων,
ε) την ίδρυση, συγχώνευση, κατάργηση, επανασύσταση, μετονομασία και μετατροπή Ενοριών, Ι. Ναών, Ι. Μονών και Ησυχαστηρίων και την εποπτεία της λειτουργίας τους,
στ) την έκφραση γνώμης σχετικά με την απαλλοτρίωση ακινήτων για εκκλησιαστικούς σκοπούς,
ζ) τη σύσταση Ερανικών Επιτροπών για τη διενέργεια εράνων υπέρ Ι. Ναών εκτός των ορίων του νομού

Όπως προκύπτει από τα παραπάνω, ανατρέπεται όλο το μέχρι σήμερα καθεστώς που αφορά σε θεμελιώδεις θεσμούς λειτουργίας και διοικήσεως της Ορθόδοξης Εκκλησίας εν γένει στην Ελλάδα. Και από ότι φαίνεται, ουδείς έχει καταλάβει, τι έχει συμβεί.

Βεβαίως, το Προεδρικό Διάταγμα αυτό, επιφέρει ανατροπές και σε άλλα θέματα, επίσης θεμελιώδη τόσο για την Ορθόδοξη Εκκλησία, όπως για παράδειγμα ο θεσμός της Εκκλησιαστικής Εκπαιδεύσεως, όσο και για τα λοιπά θρησκεύματα στην Ελλάδα, ιδίως τους Μουσουλμάνους.

Έχω την αίσθηση, ότι το Προεδρικό Διάταγμα αυτό, θα πρέπει να τύχει σοβαρής αντιμετωπίσεως από την εν γένει Ορθόδοξη Εκκλησία, και όχι μόνο από την Εκκλησία της Ελλάδος.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Προβληματισμός στην Εκκλησία από τις υπερ-εξουσίες της Γενικής Γραμματείας Θρησκευμάτων στο νέο οργανόγραμμα του Υπουργείου Παιδείας

Ο κ. Αναστάσιος Βαβούσκος είναι Δικηγόρος, Δρ. του Εκκλησιαστικού Δικαίου της Νομικής Σχολής ΑΠΘ.

Ετικέτες: