Πρός τούς Εὐλαβεστάτους Ἱερεῖς καί Διακόνους, τούς Μοναχούς καί Μοναχές, τούς Προέδρους καί Μέλη τῶν Κοινοτικῶν Συμβουλίων, τά Ἡμερήσια καί Ἀπογευματινά Σχολεῖα, τίς Φιλοπτώχους Ἀδελφότητες, τήν Νεολαία, τίς Ἑλληνορθόδοξες Ὀργανώσεις καί ὁλόκληρο τό Χριστεπώνυμον πλήρωμα τῆς Ἀμέσου Ἀρχιεπισκοπικής Περιφερείας τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀμερικῆς.

Προσφιλεῖς Ἀδελφοί καί Ἀδελφές ἐν Χριστῷ,

Σᾶς καλῶ νὰ κινητοποιηθεῖτε καὶ νὰ συμμετάσχετε μαζί μου στὸ Συλλαλητήριο ποὺ διοργανώνει ἡ Παμμακεδονικὴ Ἕνωση Ἀμερικῆς, ἡ Ὁμοσπονδία Ἑλληνικῶν Σωματείων Μείζονος Νέας Ὑόρκης καὶ τὸ Ἑλληνοαμερικανικό Κογκρέσο, τὴν Κυριακή 18 Μαρτίου 2018, 12-3 μ.μ., στὸ πάρκο παραπλεύρως τοῦ κτιρίου τοῦ Ο.Η.Ε. στὴ Νέα Υόρκη, γιὰ νὰ διαδηλώσουμε πρὸς τὴν ἡγεσία καὶ τὴν κοινωνία τῶν Η.Π.Α., ἀλλά καὶ πρὸς τὰ κράτη μέλη τοῦ Ο.Η.Ε., τὴν ἑλληνικότητα τῆς Μακεδονίας μας. Νὰ ἐκφράσουμε μὲ τρόπο εἰρηνικὸ ἀλλά καὶ ἀποφασιστικὸ τὴν ἀντίθεσή μας στὴν ἀπαράδεκτη χρήση τοῦ ὀνόματος τῆς Μακεδονίας ἀπὸ τὴν FYROM, τὸν σφετερισμὸ τῆς ἱστορίας της, τοῦ πολιτισμοῦ καὶ τῶν συμβόλων της, καὶ τῶν ἐκφράσεων ἀλυτρωτισμοῦ.

Γιὰ τὸν λόγο αὐτό, θὰ ἧτο σκόπιμο σὲ ὅσες κοινότητες τὸ πρόγραμμα τῆς Θείας Λειτουργίας ἢ ἄλλων ἐκδηλώσεων τῆς Κυριακῆς τυχὸν συμπίπτουν μὲ τὸ πρόγραμμα τοῦ συλλαλητηρίου νὰ τὸ ἀναπροσαρμόσουν ἀνάλογα γι᾽αὐτήν μόνο τὴν Κυριακή, ὥστε νὰ καταστῇ δυνατή ἡ συμμετοχὴ μεγάλου ἀριθμοῦ στὸ συλλαλητήριο.

Θὰ σᾶς περιμένω ὅλους ἐκεῖ.

Μετὰ πατρικῶν εὐχῶν καὶ ἀγάπης

† Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Ἀμερικῆς Δημήτριος