Παρασκευή 31 Μαρτίου 2023 | 12:15

Αμερικής Ελπιδοφόρος: “Οι Έλληνες στάθηκαν όρθιοι το 1940 με την προστασία της Θεοτόκου”

ORTHODOXTV.GR

Γνωρίστε την Ορθόδοξη Εκκλησιαστική Τηλεόραση και δείτε τις προτάσεις της.

18,991ΥποστηρικτέςΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ ΣΤΟ FACEBOOK

28 Ὀκτωβρίου 2019, Ἡμέρα τοῦ ΟΧΙ

Πρός τούς Σεβασμιωτάτους καί Θεοφιλεστάτους Ἀρχιερεῖς, τούς Εὐλαβεστάτους Ἱερεῖς καί Διακόνους, τούς Μοναχούς καί Μοναχές, τούς Προέδρους καί Μέλη τῶν Κοινοτικῶν Συμβουλίων, τούς Διακεκριμένους Ἄρχοντες τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, τά Ἡμερήσια καί Ἀπογευματινά Σχολεῖα, τίς Φιλοπτώχους Ἀδελφότητες, τήν Νεολαία, τίς Ἑλληνορθόδοξες Ὀργανώσεις καί ὁλόκληρο τό Χριστεπώνυμον πλήρωμα τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀμερικῆς

Προσφιλεῖς ἀδελφοί καί ἀδελφές ἐν Χριστῷ,

Τήν ἡμέρα αὐτή, ὅπως ἑορτάζουμε τή θαρραλέα στάση τῶν Ἑλλήνων ἐναντίον τοῦ Ἄξωνος, οἱ δυνάμεις τοῦ ὁποίου ἀπαιτοῦσαν τήν παράδοση τῆς Ἑλλάδος, ψάλλουμε ἕναν ὑπέροχο ὕμνο στή Θεοτόκο καί Ἀειπάρθενο Μαρία ἐπιβεβαιώνοντας τήν ἱερή προστασία, τήν ὁποία ἐκείνη προσφέρει στούς ἀνθρώπους τοῦ Θεοῦ. Ὁ ὕμνος αὐτός ἀναγνωρίζει τή δύναμη τῆς πίστεως ὅπως αὐτή ἐκδηλώθηκε ἀπό τούς πατέρες καί μητέρες μας πού συντάχθηκαν πίσω ἀπό τό «ΟΧΙ» πού ἀπήντησε ὁ Πρωθυπουργός τῆς Ἑλλάδος Ἰωάννης Μεταξᾶς στίς 28 Ὀκτωβρίου 1940, στό τελεσίγραφο τῶν φασιστικῶν καθεστώτων. Σήμερα, ψάλλουμε πρός τήν Θεοτόκο: «σκέπεις τὸν λαόν σου νοερῶς, ἐκ πάσης τῶν ἐχθρῶν ἐπιβουλῆς. Σὲ γὰρ σκέπην καὶ προστάτιν καὶ βοηθόν κεκτήµεθα βοῶντές σοι· Δόξα τοῖς µεγαλείοις σου Ἁγνή, δόξα τῇ θείᾳ Σκέπῃ σου, δόξα τῇ πρὸς ἡµᾶς σου, προµηθείᾳ Ἄχραντε» (Ὕμνος τῆς Ἑορτῆς).

Ἡ ἑορτή τῆς Ἁγίας Σκέπης ταιριάζει μέ τόν ἑορτασμό τῆς Ἡμέρας τοῦ ΟΧΙ λόγῳ τῆς βαθειᾶς πίστεώς μας στόν Θεό καί τῆς προστασίας πού παρέχει ἡ Παρθένος Μαρία. Ὅπως οἱ πρόγονοί μας ἀντέκρουσαν σθεναρά τούς ἀντιπάλους τους, ἔτσι πρέπει νά εἴμεθα πεπεισμένοι σέ καιρούς δύσκολους ὅτι «προσερχώμεθα μετὰ παῤῥησίας τῷ θρόνῳ τῆς χάριτος, ἵνα λάβωμεν ἔλεον καὶ χάριν εὕρωμεν εἰς εὔκαιρον βοήθειαν» (Ἑβρ. 4:16). Μποροῦμε νά τό πράξουμε αὐτό διότι γνωρίζουμε ὅτι ἔχοντας τόν Θεό βράχο καί καταφύγιό μας, ἔχουμε την προστασία τῆς Θεοτόκου, καί μέσα ἀπό τήν πίστη μας εἴμεθα ἐξασφαλισμένοι ἐν Χριστῷ γιά τήν αἰώνια ζωή.

Βεβαιωνόμεθα ἐπίσης γιά τήν προστασία τῆς Θεοτόκου σέ στιγμές πού καλούμεθα νά ἀγωνισθοῦμε καί νά θυσιαστοῦμε γιά τήν ἀγάπη μας πρός τόν Θεό. Ἡ Παρθένος Μαρία μᾶς προσφέρει ἕνα ὑπέροχο παράδειγμα αὐτῆς τῆς ἀγάπης στήν ἀφοσίωσή της στό θέλημα τοῦ Θεοῦ καί στήν διακονία ἀγάπης πού προσέφερε καθ’ ὅλη τή διάρκεια τῆς ζωῆς της. Ἡ Παρθένος Μαρία συνεχίζει νά ἔχει τήν χάρη τοῦ Θεοῦ στήν προστασία τῶν πιστῶν. Ὅπως οἱ Ἕλληνες ἐμπνεύσθηκαν ἀπό τή μαρτυρία της καί διεκδίκησαν ἀνεξαρτησία καί ἐλευθερία τό 1821, καί στάθηκαν ὄρθιοι τό 1940 λόγῳ τῆς προστασίας της, ἔτσι κι ἐμεῖς καλούμεθα ἀπό τούς ὕμνους καί τόν ἑορτασμό μας νά βιώσουμε τή χάρη τοῦ Θεοῦ καί νά ἀναζητήσουμε τήν προστασία της.

Ψάλλουμε τον ὕμνο τῆς ἑορτῆς καί δοξολογοῦμε καί εὐχαριστοῦμε τόν Θεό διότι ἀπό τήν Θεοτόκο διδασκόμαστε τό ἀληθινό, τό ἔντιμο καί τό δίκαιο. Ἡ ἐμπιστοσύνη αὐτή στήν ἀλήθεια, στήν οὐσιαστική ἀξία τῆς ἐλευθερίας καί στή δικαιοσύνη ἐνδυνάμωσε τούς Ἕλληνες νά ἀντισταθοῦν στίς τυραννικές δυνάμεις. Παίρνοντας δύναμη ἀπό τό παράδειγμά τους καί μέ τήν προστασία τῆς Παρθένου Μαρίας, ὑπερασπιζόμεθα σθεναρά τήν ἀλήθεια, τήν ἀξία τῆς ζωῆς, τήν ἐλευθερία καί τή δικαιοσύνη καί οἱονδήποτε χρήζοντα βοηθείας. Ἐμπνεόμεθα ἀπό τούς προγόνους μας καί τό θάρρος τους. Ἐνισχυόμεθα ἐπίσης ἀπό τή δύναμη τῆς πίστεως, τήν ἀφθονία τῆς χάριτος τοῦ Θεοῦ, τή βεβαιότητα τῶν ὑποσχέσεών Του καί τή δέσμευσή μας στό θέλημά Του.

Στήν ἑορτή αὐτή τῆς ἁγίας Σκέπης καί τίς ἐκδηλώσεις μνήμης τῆς Ἡμέρας τοῦ ΟΧΙ, ἄς θυμηθοῦμε ἐν προσευχῇ τή θυσία καί τούς ἀγῶνες ἐκείνων οἱ ὁποῖοι ἀντιστάθηκαν καί βρῆκαν καταφύγιο στή Θεοτόκο καί στή χάρη τοῦ Θεοῦ. Ἄς δώσουμε μαρτυρία τῆς δυνάμεως τῆς πίστεως καί τῆς χάριτος μέσα στίς δυσκολίες πού ἀντιμετωπίζουμε.

Μετά πατρικῆς ἐν Χριστῷ ἀγάπης,

† ὁ Ἀμερικῆς Ἐλπιδοφόρος

Φωτογραφία: halkidikinews.gr

ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ ΣΤΟ GOOGLE NEWS ΓΙΑ ΣΥΝΕΧΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Τελευταίες αναρτήσεις:

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ