Επικοινωνία με τις υπόλοιπες Ορθόδοξες Εκκλησίες «προς ενημέρωσιν και συντονισμόν» όπως χαρακτηριστικά αναφέρει στο ανακοινωθέν που εξέδωσε σήμερα το απόγευμα, αποφάσισε η Ιερά Σύνοδος του Οικουμενικού Πατριαρχείου, για το ουκρανικό εκκλησιαστικό ζήτημα.

Ύστερα από πολυετείς συζητήσεις για το θέμα και σειρά αιτημάτων από την πλευρά της Ουκρανίας, η Κωνσταντινούπολη φαίνεται αποφασισμένη να λάβει απόφαση για το θέμα το οποίο αποτελεί στρατηγικής σημασίας υπόθεση, τόσο για την εκεί τοπική Εκκλησία όσο και για το Πατριαρχείο της Ρωσίας.

«Το Οικουμενικόν Πατριαρχείον, έχον, κατά τους Θείους και Ιερούς Κανόνας και την μακραίωνα εκκλησιαστικήν τάξιν και Ιεράν Παράδοσιν, την μέριμναν πασών των ανά τον κόσμον Ορθοδόξων Εκκλησιών και την ευθύνην της πανορθοδόξου ενότητος, ιδιαιτέρως δε έναντι του λαβόντος την σωτήριον Χριστιανικήν πίστιν και το άγιον Βάπτισμα εκ Κωνσταντινουπόλεως Ορθοδόξου Ουκρανικού λαού, ως αληθής μήτηρ Εκκλησία αυτού, ησχολήθη διεξοδικώς με το θέμα της εκκλησιαστικής εν Ουκρανία καταστάσεως, ως έπραξε και εις προηγουμένας συνοδικάς συνεδρίας, απεδέχθη αίτημα περί εκχωρήσεως αυτοκεφαλίας από μέρους εκκλησιαστικών και πολιτικών παραγόντων, εκπροσωπούντων πολλά εκατομμύρια Ορθοδόξων Ουκρανών, και απεφάσισε την επ’ αυτού εκ του σύνεγγυς επικοινωνίαν μετά των λοιπών αδελφών ορθοδόξων Εκκλησιών προς ενημέρωσιν και συντονισμόν» αναφέρεται χαρακτηριστικά στην ανακοίνωση του Πατριαρχείου.

Σημειώνεται ότι τις προηγούμενες ημέρες ταξίδεψε από το Κίεβο στην Κωνσταντινούπολη, εκπρόσωπος της Κυβέρνησης της Ουκρανίας προκειμένου να καταθέσει επισήμως στο Πατριαρχείο, αίτημα έκδοσης Τόμου Αυτοκεφαλίας.

Ο Ανδρέας Λουδάρος έχει σπουδάσει δημοσιογραφία στην Αθήνα. Είναι μέλος της ΕΣΗΕΑ. Εργάζεται ως εκκλησιαστικός συντάκτης από το 1999