????????????????????????????????????

Στη φάση υλοποίησης εισέρχεται το πρώτο στάδιο συντήρησης, αποκατάστασης και ανάδειξης του Ιερού Ναού Αγίου Νικολάου Ελαιώνος Σερρών, ενός από τα σημαντικότερα θρησκευτικά μνημεία της Ιεράς Μητροπόλεως Σερρών και Νιγρίτης.

Ο ναός είναι κτισμένος στον τύπο του σταυροειδούς εγγεγραμμένου ναού με τρούλο και πρόναο και χρονολογείται από τον 12ο αιώνα. Ένας νεότερος νάρθηκας ανηγέρθη στη θέση του παλαιού κατά το 19ο αιώνα, όπως προκύπτει από επιγραφικά τεκμήρια και μία δεύτερη προσθήκη πραγματοποιήθηκε με τον εξωνάρθηκα και το καμπαναριό τον 20ο αιώνα.

Το αρχικό στρώμα τοιχογραφιών χρονολογείται στα τέλη του 12ου και στις αρχές του 13ου αιώνα, από τις παλαιότερες σωζόμενες τοιχογραφίες στην ευρύτερη περιοχή. Αυτό περιλαμβάνει τις μορφές του Τιμίου Προδρόμου στην κόγχη του Διακονικού, των αγίων Αναργύρων και συγκεκριμένα τους αγίους Δαμιανό στο νότιο τμήμα του ανατολικού τοίχου και Παντελεήμονα, Κύρο, Ιωάννη, έναν αρχάγγελο και τέλος τμήματα από δύο αδιάγνωστους αγίους μαζί με κάποια διακοσμητικά θέματα στο νότιο τοίχο του ιδίου χώρου.

Ο ναός αντιμετώπισε ανά τους αιώνες σοβαρά στατικά προβλήματα. Η κατάσταση του επιδεινώθηκε από τη σεισμική δραστηριότητα που σημειώθηκε στην περιοχή το 1985. Παρουσίασε μεγάλες ρηγματώσεις και απόκλιση των κιόνων από την κατακόρυφο. Το 1986 πραγματοποιήθηκαν κατεπείγουσες εργασίες υποστήλωσης του ναού. Το 1990 εγκρίθηκε η μελέτη για την προσωρινή στερέωσή του, οι οποίες εξασφάλισαν τη στατική του επάρκεια και επέτρεψαν την επαναλειτουργία του. Η επιβαρημένη όμως κατάσταση του Ναού τα τελευταία χρόνια επιβάλλει την άμεση παρέμβαση για την στερέωσή του και την συνολικότερη αποκατάστασή του.

Η Ιερά Μητρόπολις Σερρών και Νιγρίτης σε συνεργασία με την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, η οποία υποστηρίζει οικονομικά το έργο και την επίβλεψη του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού θα υλοποιήσουν σύμφωνα με την υπογραφείσα, στις 22 Σεπτεμβρίου ε.ε., Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ των ανωτέρω φορέων την εφαρμογή όλων των προσωρινών άμεσων μέτρων
προστασίας και σωστικών επεμβάσεων των τοιχογραφιών και παράλληλα την εκπόνηση των αναγκαίων μελετών για την συνολική συντήρηση – αποκατάσταση του ναού σύμφωνα με την απόφαση του Επενδυτικού Προγράμματος Δαπανών Ευθύνης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

Κείμενα από το γραφείο Τύπου της Ιεράς Μητροπόλεως Σερρών. Τα κείμενα αυτά δημοσιεύονται χωρίς καμία παρέμβαση από την συντακτική ομάδα του orthodoxia.info