Η κατανόηση της Ιστορίας στη Βίβλο και στην Υμνολογία των Χριστουγέννων

Στο Δοξαστικό των Αίνων του Όρθρου των Χριστουγέννων (25 Δεκεμβρίου) ο υμνογράφος συνοψίζει ως εξής τη βασική ιδέα πάνω στην οποία στηρίζεται η ορθόδοξη θεολογική σκέψη σχετικά με το δόγμα της ενανθρώπισης του Θεού: Read more

Εσθονίας: «Ας καλωσορίσουμε την επίσκεψη του Θεού ανάμεσά μας»

Ας αναλογιστούμε για λίγο το πόση άπειρη θεία καλοσύνη περικλείεται στο μυστήριο της γεννήσεως του Μεσσία, το οποίο αναγγέλθηκε από τους προφήτες! Ένα μυστήριο που ούτε ο ουρανός ούτε η γη κατάφεραν να συλλάβουν ούτε η ανθρώπινη νοημοσύνη κατόρθωσε να προσπελάσει, ένα μυστήριο, ωστόσο, που μπορούμε να υποδεχθούμε με πίστη στις καρδιές μας. Read more

Ιταλίας Γεννάδιος: Η σωτηρία του ανθρώπου είναι η αγάπη του Θεού

Ἄς εὐχαριστήσωμεν καί ἄς δοξολογήσωμεν τόν ἐν Τριάδι Θεόν, ὁ Ὁποῖος ἠξίωσεν ἡμᾶς νά φθάσωμεν καί ἐφέτος εἰς τήν μεγάλην καί χαρμόσυνον ἡμέραν, εἰς τήν «Μητρόπολιν τῶν ἑορτῶν», εἰς τήν κατά σάρκαν Γέννησιν τοῦ Υἱοῦ καί Λόγου τοῦ Θεοῦ. Read more

Θεσσαλιώτιδος: Υποπέσαμε στις διάφορες κρίσεις γιατί απομακρυνθήκαμε από τον Θεό

Ἀδελφοί μου εὐλογημένοι,

Ἀρχὴ καὶ ρίζα τῆς ἐν Χριστῷ Οἰκονομίας εἶναι ἡ ἐνανθρώπηση τοῦ Κυρίου μας Ἰησοῦ Χριστοῦ. Γι’ αὐτὸ καὶ τὰ Χριστούγεννα, ἡ ἑορτὴ δηλαδὴ τῆς κατὰ σάρκα γεννήσεως τοῦ Σωτῆρος Χριστοῦ, ἀποτελοῦν κατὰ τὸν ἅγιο Ἰωάννη τὸν Χρυσόστομο τὴν «μητρόπολιν πασῶν τῶν ἑορτῶν». Read more

Κοζάνης Παύλος: Χριστούγεννα δεν είναι τα ρεβεγιόν και τα πλούσια τραπέζια

Χριστούγεννα, αγαπητοί μου αδελφοί! Πως ερμηνεύονται η με ποίες συμπεριφορές προσλαμβάνονται η εορτάζονται από τον άνθρωπο κάθε εποχής; Read more

Κορίνθου Διονύσιος: Ποια καρδιά μπορεί να μείνει ασυγκίνητη στο μεγαλείο της θείας αγάπης;

Η Γέννησις του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού είναι μέγα και πανανθρώπινο γεγονός. Αφορά σ’ όλη την γην. Ενδιαφέρει όλους τους ανθρώπους όλων των γενεών. Είχε και έχει βαθειά επίδρασι επί του χρόνου, της αλόγου κτίσεως και του ανθρώπου. Read more

Μεσσηνίας Χρυσόστομος: Συμπεριφερόμαστε σαν να μην έχουμε πυξίδα και οδοδείκτη

Ἀγαπητά μου παιδιά,
Σέ καιρούς ἐπικίνδυνων καταστάσεων καί κρίσιμων συν­θηκῶν, ἔντονων ἀνισοτήτων καί ποικίλων ἀντιφάσεων, παράξενων συμ­πε­ριφορῶν καί κοινωνικῶν ἀμφισβητήσεων, πολλές φορές συμπερι­φε­ρόμαστε σάν νά μήν ἔχουμε πυξίδα καί ὁδοδείκτη, σάν νά μήν ἔχουμε κατανοήσει τό γεγονός τῆς Γέννησης τοῦ Χριστοῦ, τοῦ Υἱοῦ τοῦ Θεοῦ τοῦ Ζῶντος, τοῦ Λυτρωτῆ καί Σωτῆρος μας. Read more

Send this to friend