Ο Αχρίδος Ιωάννης

του Ἐπισκόπου Ἀβύδου Κυρίλλου

Ἐὰν θὰ ἔπρεπε στὴν παροῦσα συγκυρία νὰ ἀναχθοῦμε σὲ ἕνα βιβλικὸ χωρίο ποὺ νοηματοδοτεῖ καὶ ἑρμηνεύει τὴν σήμερον παρεχομένη τιμὴ σύμφωνα μὲ τὴν παύλεια προτροπή «ἀπόδοτε οὖν πάσι τὰς ὀφειλάς τῷ τὸν φόρον τὸν φόρον, τῷ τὸ τέλος τὸ τέλος, τῷ τὸν φόβον τὸν φόβον, τῷ τὴν τιμὴν τὴν τιμήν» Read more

Λόγος εἰς τό: «Πᾶς ὁ πίνων ἐκ τοῦ ὕδατος τούτου διψήσει πάλιν· ὃς δ’ ἂν πίῃ ἐκ τοῦ ὕδατος οὗ ἐγὼ δώσω αὐτῷ , οὐ μὴ διψήσῃ εἰς τὸν αἰῶνα»

Μία θαυμάσια εἰκόνα ἐνώπιόν μας. Ὁ Κύριος «ἀφῆκεν τὴν Ἰουδαίαν καὶ ἀπῆλθεν εἰς τὴν Γαλιλαίαν» καὶ «ἔδει αὐτὸν διέρχεσθαι διὰ τῆς Σαμαρείας». Ἔρχεται λοιπὸν σὲ μία πόλη τῆς Σαμαρείας ποὺ λεγόταν Συχὰρ Read more

Η «καιομένη καρδία»

Βρισκόμεθα στὴν ἀναστάσιμη περίοδο, τέταρτη Κυριακὴ ἀπὸ τοῦ Πάσχα καὶ ἀξίζει νὰ προσεγγίσουμε τὸ τῆς ἡμέρας Ἑωθινὸν Εὐαγγέλιον, τὸ Ε΄ἀπὸ τὰ 11 Ἑωθινὰ Εὐαγγέλια. Ἄλλωστε ὅλα ὁμιλοῦν γιὰ τὴν ἀνάσταση. Read more

Πατρών Χρυσόστομος: «Εύγε σε όσους αντιστέκονται στην κατάργηση της Κυριακής αργίας»

Ἀπό τά βάθη τῆς ψυχῆς μου ἐπιθυμῶ, νά ἐπαινέσω τόν Ἐμπορικό κόσμο τῆς Πάτρας, τούς ἐμποροϋπαλλήλους καί ὃλους ὃσοι ἀντέδρασαν καί ἀντιδροῦν τοπικῶς καί πανελληνίως, μέ τό δικό τους ἄμεσο καί δυναμικό τρόπο στό ἄνοιγμα τῶν Καταστημάτων τήν Κυριακή. Read more

«Αθανάσιος εύχος ορθοδοξίας έφυ»: Ο στύλος της Ορθοδοξίας

Η Εκκλησία στη μακραίωνη ιστορία της πολλές φορές κινδύνευσε από την απειλή των αιρέσεων. Η Εκκλησία, όχι βέβαια ως Σώμα Χριστού, αφού πύλαι άδου ου κατισχύσουσιν αυτής, αλλά τα επιμέρους μέλη της, που κατά καιρούς γίνονται θύματα λύκων Read more

Λόγος εἰς τό: «Τίς ἀποκυλίσει ἡμῖν τὸν λίθον;», εἰς τό: «Ἠγέρθη, οὐκ ἔστιν ὦδε» καὶ εἰς τό: «Προάγει ὑμᾶς εἰς τὴν Γαλιλαίαν»

τοῦ ἀρχιμανδρίτη Χρυσοστόμου Κ. Παπαθανασίου
Ἱεροκήρυκος Μητροπολιτικοῦ Ναοῦ τῶν Ἀθηνῶν

Τρεῖς φράσεις τῆς Εὐαγγελικῆς περικοπῆς τῆς Κυριακῆς τῶν Μυροφόρων, τῆς τρίτης Κυριακῆς ἀπὸ τοῦ Πάσχα, τυγχάνουν ἐξόχως σημαντικὲς οἱ ὁποῖες ὑποκρύπτουν βαθύτατο θεολογικὸ περιεχόμενο. Read more

Ναυπάκτου Ιερόθεος: «Χωρισμός ή σχέσεις μεταξύ Εκκλησίας και Πολιτείας»

Κατά καιρούς γίνονται διάφορες συζητήσεις καί ἀνταλλαγή ἀπόψεων γιά τόν λεγόµενο «χωρισµό Ἐκκλησίας καί Πολιτείας». Τήν ἀφορµή τήν δίνουν οἱ πολιτικοί Read more