Ελλάδα

Δημητριάδος: «Ο μακαριστός Ιγνάτιος ανεδείχθη άξιος κυβερνήτης στην τρικυμιώδη θάλασσα των περιστάσεων»

«Ὁ μακαριστός δέν «ἐπλήρωσε χρόνους μακρούς». Δέν ἐξεδήμησε «ἐν πολιᾷ γήρως». Κατά τά 24 ἔτη, ὅμως, στην διάρκεια τῶν ὁποίων ποίμανε τήν ἐκλογάδα του, ἔδωσε τό στῖγμα τοῦ ἁγίου ἐπισκόπου, μέ φρόνημα χριστοκεντρικό, φρόνημα ἀγάπης, καταλλαγῆς καί ἑνότητος· «τά δέ ἔργα του ἀκολουθεῖ μετ᾿ αὐτοῦ».

Το τελευταίο χαιρετισμό πρός τον συμπρεσβύτερο, συνεπίσκοπο, φίλο, αδελφό και συνοδοιπόρο μακαριστό Μητροπολίτη Λαρίσης Ιγνάτιο, απηύθυνε ο Μητροπολίτης Δημητριάδος Ιγνάτιος, ως τοποτηρητής της Μητροπόλεως Λαρίσης και Τυρνάβου.

Όπως χαρακτηριστικά τόνισε ο Μητροπολίτης Δημητριάδος «Η ἀρχιερατεία του ὑπῆρξε πολυκύμαντος. Μέσα, ὅμως, στήν τρικυμιώδη θάλασσα τῶν περιστάσεων, ἀνεδείχθη άξιος κυβερνήτης, ἐπιβαλλόμενος ὄχι μέ τό ἀγέρωχο καί τό ἐξουσιαστικό, ἀλλά μέ τίς εὐαγγελικές ἀρετές του, οἱ ὁποῖες τόν ἀνέδειξαν ὄντως εἰκόνα τοῦ Ἀρχετύπου, τοῦ Πράου καί Ταπεινοῦ τῇ καρδίᾳ Κυρίου Ἰησοῦ Χριστοῦ».

Ο κ. Ιγνάτιος αναφέρθηκε στην απλότητα, στην ταπεινότητα και την αγαπώσα καρδία του μακαριστού όπως την έζησε όχι μόνο ο ίδιος ως όμορος Επίσκοπος αλλά και το ποίμνιό του επί 24 χρόνια.

Τέλος τόνισε την περίοδο την δοκιμασίας του λέγοντας πως «Στό τελευταῖο του ἄθλημα, αὐτό τῆς ὀδυνηρᾶς ἀσθενείας, κυριολεκτικῶς διέπρεψε. Ἦρε τόν σκόλοπα τῆς σαρκός μέ ἀνδρεία καί μέ τό ὄμμα τῆς ψυχῆς σταθερά προσηλωμένο πρός τά ἄνω, πρός τήν αἰώνιον καί μένουσαν πόλιν. Λαμπρύνθηκε ὡς χρυσός ἐν χωνευτηρίῳ καί τελειωθείς ἀποθησαυρίσθηκε πλέον στά ταμεῖα τοῦ Οὐρανοῦ».

Related posts

Δημητριάδος στους μαθητές των σχολείων: «Όποιος ξέρει τί ζητάει, θα γλυτώσει εύκολα από πειρασμούς»

Προσπάθεια ανασυγκρότησης της Ι. Μ. Ταξιαρχών Ζαγοράς

Δημητριάδος: «Έργο μας είναι να σταθούμε δίπλα στους αδελφούς μας και όχι να κρίνουμε»

Δημητριάδος: «Συγγνώμη αν σκανδαλίσαμε κάποιους, παρουσιάζοντας έναν Θεό τιμωρό»

Σπύρος Παπαγεωργίου

Επαναλειτούργησε η Μονή Τιμίου Προδρόμου Βυζίτσης μετά από 18 χρόνια

Σπύρος Παπαγεωργίου

Δημητριάδος: «Πολλοί απορούν γιατί ο Θεός ανέχεται την αδικία, την απιστία, την αθεΐα»