Ελλάδα

Δημητριάδος: «Ο μακαριστός Ιγνάτιος ανεδείχθη άξιος κυβερνήτης στην τρικυμιώδη θάλασσα των περιστάσεων»

«Ὁ μακαριστός δέν «ἐπλήρωσε χρόνους μακρούς». Δέν ἐξεδήμησε «ἐν πολιᾷ γήρως». Κατά τά 24 ἔτη, ὅμως, στην διάρκεια τῶν ὁποίων ποίμανε τήν ἐκλογάδα του, ἔδωσε τό στῖγμα τοῦ ἁγίου ἐπισκόπου, μέ φρόνημα χριστοκεντρικό, φρόνημα ἀγάπης, καταλλαγῆς καί ἑνότητος· «τά δέ ἔργα του ἀκολουθεῖ μετ᾿ αὐτοῦ».

Το τελευταίο χαιρετισμό πρός τον συμπρεσβύτερο, συνεπίσκοπο, φίλο, αδελφό και συνοδοιπόρο μακαριστό Μητροπολίτη Λαρίσης Ιγνάτιο, απηύθυνε ο Μητροπολίτης Δημητριάδος Ιγνάτιος, ως τοποτηρητής της Μητροπόλεως Λαρίσης και Τυρνάβου.

Όπως χαρακτηριστικά τόνισε ο Μητροπολίτης Δημητριάδος «Η ἀρχιερατεία του ὑπῆρξε πολυκύμαντος. Μέσα, ὅμως, στήν τρικυμιώδη θάλασσα τῶν περιστάσεων, ἀνεδείχθη άξιος κυβερνήτης, ἐπιβαλλόμενος ὄχι μέ τό ἀγέρωχο καί τό ἐξουσιαστικό, ἀλλά μέ τίς εὐαγγελικές ἀρετές του, οἱ ὁποῖες τόν ἀνέδειξαν ὄντως εἰκόνα τοῦ Ἀρχετύπου, τοῦ Πράου καί Ταπεινοῦ τῇ καρδίᾳ Κυρίου Ἰησοῦ Χριστοῦ».

Ο κ. Ιγνάτιος αναφέρθηκε στην απλότητα, στην ταπεινότητα και την αγαπώσα καρδία του μακαριστού όπως την έζησε όχι μόνο ο ίδιος ως όμορος Επίσκοπος αλλά και το ποίμνιό του επί 24 χρόνια.

Τέλος τόνισε την περίοδο την δοκιμασίας του λέγοντας πως «Στό τελευταῖο του ἄθλημα, αὐτό τῆς ὀδυνηρᾶς ἀσθενείας, κυριολεκτικῶς διέπρεψε. Ἦρε τόν σκόλοπα τῆς σαρκός μέ ἀνδρεία καί μέ τό ὄμμα τῆς ψυχῆς σταθερά προσηλωμένο πρός τά ἄνω, πρός τήν αἰώνιον καί μένουσαν πόλιν. Λαμπρύνθηκε ὡς χρυσός ἐν χωνευτηρίῳ καί τελειωθείς ἀποθησαυρίσθηκε πλέον στά ταμεῖα τοῦ Οὐρανοῦ».

Σχετικές Δημοσιεύσεις

Μητρόπολη Δημητριάδος: Αποφάσισε την σύσταση Επιτροπής για την συμφωνία Πρωθυπουργού και Αρχιεπισκόπου

Δημητριάδος: «Οι εκκλησιαστικοί διχασμοί έγιναν εθνικοί και έφεραν την καταστροφή»

Δριμύ κατηγορώ από τον Δημητριάδος Ιγνάτιο κατά της συμφωνίας με Τσίπρα

Ανδρέας Λουδάρος

Η Παναγία Σουμελά στον Βόλο – Αιχμές από Μητροπολίτη Ιγνάτιο

Σπύρος Παπαγεωργίου

Στο Βόλο η Παναγία Σουμελά

Δημητριάδος: «ΌΧΙ στην επανάκαμψη του Ναζισμού στην Ευρώπη»

Σπύρος Παπαγεωργίου